Meny
Välj en tagg
Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: ”Facken, det finns inga jobb på en död planet”

Den 21 augusti skrev Tove Ahlström och Ingmar Rentzhog tillsammans med 7 medförfattare en debattartikel i Aftonbladet som uppmanade de svenska fackförbunden att använda strejk som medel i klimatkampen. Elektrikerförbundet svarade på detta och menade på att strejk inte är rätt väg att gå då facken och arbetsgivarorganisationerna är överens i dessa frågor. Idag, 30 augusti, kan du…

Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: Svenska fack – lyssna på Greta och strejka

”Den 24 juli fick Sveriges samlade fackliga rörelse ett brev från klimatengagerade skolungdomar som, inspirerade av Greta Thunberg, krävt och vädjat till vuxenvärlden att ta klimatforskningens varningar på allvar och behandla klimatkrisen som den kris det är.Inom ramen för rörelsen Fridays For Future har ungdomarna strejkat och manifesterat varje fredag sedan augusti 2018 men upplever…

Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: ”Klimatdebatten är full av brister!”

”Alltför många människor tycks tro att skogen skall räcka till allting. Skogen ger i sig goda möjligheter till substitution – det vill säga ersätta fossila råvaror med gröna råvaror. Det allra bästa är när produkter från skogen får ett långt liv, typ genom att bygga i trä”, skriver Anders Wijkman, senior rådgivare, på SVT Opinion ”Först…

Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Klimatdata att reflektera över i sommarvärmen

Man ska undvika att dra förhastade slutsatser av enskilda observationer, utbrutna ur långsiktiga förlopp. Och man ska vara försiktig att jämföra data från olika källor. De handlar inte alltid om samma fenomen. Med detta skrivet vill jag ändock fästa uppmärksamhet på hur klimatkrisen kan följas på nätet så här i början av den heta sommar…

Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: ”Sverige behöver en ny bostadspolitik”

Sveriges bostads­marknad måste anpassas till framtiden. Med mer trä i byggnadmaterialet och större möjlighet att anpassa bostäderna så att de kan fungera för både stora familjer och enpersonshushåll. Det skriver flera representanter för tankesmedjan Global utmaning i tidskriften ETC, fredagen den 14 juni. ”Sverige har länge saknat en bostadspolitik som tar hänsyn till bostadsmarknaden och…

Analyspost
Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: ”Riskkapitalet måste bli mer jämställt”

Göteborgs Posten Debatt: Den ekonomiska ojämställdheten i Sverige skadar både tillväxten och sysselsättningen. Svenska kvinnor tjänar mindre, får lägre pension, och löper större risk att hamna i arbetslöshet än sina manliga landsmän. Utvecklingen går för långsamt, och insatserna mot diskriminering är bevisligen inte tillräckliga, skriver företrädare för bl.a tankesmedjan Global Utmaning, Plan International och forskare…

Analyspost
Global Utmaning

5 år sedan

Debatt: ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna”

270 klimatforskare skriver i Dagens Nyheter, 15/3 2019, om deras stöd till Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna i Fridays for Future. Däribland återfinns tankesmedjan Global Utmanings seniora rådgivare Sara Borgström, Thomas Hahn, Staffan Laestadius, Lin Lerpold och Josefin Wangel. ”Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att…

Analyspost
Global Utmaning

5 år sedan

Debatt: ”Vi är enade – hotet är nationalismen”

”Vi befinner oss i en tid när nationalism, faktaförnekelse, främlingsfientlighet och protektionism är på stark frammarsch. Vi ser denna globala rörelse – påhejad av Putin och Trump och även av regeringschefer och politiska partier inom EU – som ett hot mot den rättsordning som ett par generationer européer har byggt upp. Valet till Europaparlamentet i maj blir…

Analyspost
Global Utmaning

5 år sedan

Debatt: ”Gör om reglerna för ekonomipriset”

”Det var inte fel tänkt av Riksbanken att vilja se ett pris i Nobels anda som belönar forskning som utvecklar våra samhällssystem. Felet var att avgränsa området så snävt. Priset bör omfatta all forskning som syftar till att utveckla våra samhällssystem”, skriver Ulf Dahlsten, senior rådgivare på SVD Debatt den 19 januari 2019. ”Det har nu…