Meny

PLAY

Global Utmaning Play – se våra seminarier live och i efterhand. 

 


CSocD59 event – Women Leader: Social Entrepreneurship for a Just Transition

27 februari 2021


 

Voice on: Victoria Escobar – #UrbanGirlsMovement

10 december 2020


Voice on: Åsa Lindhagen – #UrbanGirlsMovement

8 december 2020


Folkuniversitetet: Anders Wijkman – Den förbannade kortsiktigheten

3 december 2020


En social bopolitik för Sverige

25 november 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Alazar Ejigu

 

10 november 2020


Folkuniversitetet: Börje Ljungren – Kina, vår tids utmaning

 

5 november 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Kristina Philipson

 

2 november 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Sara Ferlander

 

24 oktober 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Yasmeen Dinath

 

11 oktober 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Elin Olsson

 

2 oktober 2020


Digitala Almedalen: En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar

 

30 juni 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Tomas Eriksson

5 juni 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Thomas Melin

24 april 2020


Earth Day Week – Local Government

Local government, city development and transportation

Watch the final Earth Day Week broadcast – Local government, city development and transportationhttps://www.wedonthavetime.org/earthdayweek/local-government

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Fredag 24 april 2020

22 april 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Max Parknäs

20 april 2020


Voice on #UrbanGirlsMovement – Moné Ukonu

20 mars 2020


Voices on #UrbanGirlsMovement – Gunnel Forsberg 

5 mars 2020


The Climate Plan

3 december 2019


Har vi plats för plast i en hållbar framtid? – Finlandsinstitutet 

https://youtu.be/Hv_AEFAY0aU 

2 december 2019

 


Transformera ekonomin, släpp BNP-fixeringen – Folkuniversitetet 

21 november 2019


Kostsamma klimatåtgärder – Folkuniversitetet

24 oktober 2019


Konsumtionsklimat & Klimatkonsumtion: tema e-handel – Kulturhuset

GLOBAL UTMANING: HUR SKAPAR VI EN MER HÅLLBAR KONSUMTION FÖR KLIMATET OCH MÄNNISKANS BÄSTA?

Publicerat av Joel Ahlgren Torsdag 17 oktober 2019

17 oktober 2019


Kina, vår tids utmaning – Folkuniversitetet 

3 oktober 2019


Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodeller – Folkuniversitetet

Live: "Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodeller"

”Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodeller” Sophie Nachemsson-Ekwall håller forskningsföreläsning på Folkuniversitetet Stockholm

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Torsdag 19 september 2019

19 september 2019


Konsumtionsklimat & Klimatkonsumtion: tema Mode & Mat – Kulturhuset

HUR SKAPAR VI EN MER HÅLLBAR KONSUMTION FÖR KLIMATET OCH MÄNNISKANS BÄSTA?Välkommen till höstens första samtal i Tankesmedja Global Utmaning och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor med fokus på konsumtionsklimat och klimatkonsumtion. Av mängden växthusgaser som samhället släpper ut kommer en betydande del från maten vi äter och kläderna vi har på oss. Vad vi väljer att lägga på tallriken, i sophinken och ha på oss har stor betydelse för möjligheten att bromsa klimatförändringarna och ställa om till ett mer hållbart samhälle. Hela en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten, bara den mat som varje år slängs motsvarar ett onödigt utsläpp av nästan en halv miljon ton växthusgaser. Samtidigt står textilindustrierna för ett global utsläpp av växthusgaser som är större än utsläppen från flyg- och sjöfrakt tillsammans. Konsumenter har makt och ansvar att förändra konsumtionsmönster – bara genom att bära våra kläder länge och genom att slänga mindre mat bidrar vi till en positivt konsumtionstrend med minskade utsläpp till följd.Hur påverkar din konsumtion klimatet? Hur påverkas din konsumtion av klimatpolitiken? Hur påverkar du politiken? Välkommen till samtal och diskussion om en hållbar konsumtion för klimatet och människans bästa.

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 18 september 2019

18 september 2019


Reflektioner över det postfossila samhället – Folkuniversitetet

Följ med oss live! Staffan Laestadius med ”Reflektioner över det postfossila samhället”. är först ut i forskningsföreläsningsserien i höstens samarbete med Folkuniversitetet Stockholm#GUsem

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Torsdag 5 september 2019

5 september 2019


Women Leaders – Empowering Future Generations

Women Leaders – Empowering Future GenerationsForskning pekar på att ökad jämställdhet påskyndar samhällets utveckling, tillväxt och välstånd. Enligt en studie av konsultfirman McKinsey skulle världens BNP öka med 26 procent under de kommande tio åren om kvinnor deltog på samma sätt som män på arbetsmarknaden. Flera studier pekar dessutom på ett samband mellan diversifierade ledningsgrupper och högre lönsamhet. Men vilken tillväxt klarar planeten? Är det självklart att ett jämställt samhälle också blir ett fossilfritt och hållbart samhälle? Vi uppmärksammar Världsmiljödagen med ett samtal som tar sin utgångspunkt i antologin Women Leaders – Empowering Future Generations som Global Utmaning lanserar under seminariet.Exemplar av boken kommer finnas att ta med sig från Kulturhuset. Deltagare: Catharina Ringborg, entreprenör, styrelseledamot och rådgivare, bl.a Global Utmaning och Sustainable Energy AngelsSofia Breitholtz, vd, Reach for Change Jakob Lindahl, senior utredare, JämställdhetsmyndighetenAnna Svahn, riskkapitalist, författare, grundare av Ekonomista, Cyg CapOlivia Lemmel, student, Global Challenge Expo, HandelshögskolanLudwig Swanström, student, Global Challenge Expo, Handelshögskolan

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 5 juni 2019

5 juni 2019


Hur får vi ett Sverige som håller ihop? – Kulturhuset

https://www.facebook.com/GlobalUtmaning/videos/358041498388677/

7 maj 2019


EU-ramverk för en blomstrande planet, Klimatriksdagen och Global Utmaning

LIVE: EU-ramverk för en blomstrande planet – Global Utmaning och Klimatriksdagen

LIVE: EU-ramverk för en blomstrande planet – Global Utmaning och Klimatriksdagen

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Lördag 9 mars 2019

9 mars 2019


EU: Fix it or exit? – Kulturhuset

EU: FIX IT OR EXIT?Berlinmurens fall 1989 blev en symbol för drömmen om ett enat och fredligt Europa; en dröm som verkade möjlig i och med EU:s utveckling. Men ekonomin gick i otakt och trettio år senare präglas den europeiska gemenskapen av en tilltagande nationalism. Brexit har blottat EU:s bristfälliga förankring hos medborgarna, och efter flyktingströmmarna 2015 har unionen splittrats ytterligare. Omvärldens respekt för EU:s konsensussökande politik har förändrats, vilket nyligen tog sig uttryck i president Trumps degradering av amerikanska EU-diplomater.Samtidigt verkar rösterna som yrkar på EU-utträde att tystna: De gula västarna ställer upp i EU-parlamentsvalet och SD meddelade nyligen att de överger planerna på ett Swexit. Börjar euroskeptiska partier se värdet i att driva nationalistiska agendor i överstatliga organisationer? Vad händer med europasamarbetet när en allt större andel av dess parlamentariker motsätter sig EU:s roll och funktion? Vilka vinner och vilka förlorar på ett försvagat EU, och vilket EU är det som håller på att ta form i skuggan av Brexit? Kan vi fix it, eller ska vi exit? Välkommen till det artonde samtalet i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.Medverkande: Allan Larsson Fd. Finansminister och senior rådgivare, Global Utmaning Noura BerroubaStyrelseledamot i European Youth Parliament och Future Thinker, Global Utmaning Gunilla HerolfSenior forskare, Utrikespolitiska Institutet

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Tisdag 5 mars 2019

5 mars 2019


Kina, klimatet och säkerhetspolitiken – Kulturhuset

KINA, KLIMATET OCH SÄKERHETSPOLITIKEN Efter en lång period av nationellt fokus på regeringsbildningen kan vi börja utforska Sveriges relation till världen utanför våra gränser. Hur ska vi förstå och förhålla oss till utvecklingen i Kina – det land i världen som förändrats mer än något annat under de senaste femtio åren.President Xi Jinping har satt vetenskap och innovation som ledstjärna för Kinas utveckling som gjort landet till världens näst största ekonomi och bidragit till en socio-ekonomisk tillväxt utan motstycke.Det ekonomiska undret har dock gått hand i hand med inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter och bidragit till ökade utsläpp och ohälsa. Kina släpper idag ut över en fjärdedel av världens samlade växthusgaser där svåra luftföroreningar och andra miljöproblem innebär allvarliga hälsorisker för dess medborgare.fter att Trump 2017 beslöt att lämna Parisavtalet välkomnade omvärlden ett ledarskap i Kina som tydligt deklarerade landets ambition att leda utvecklingen av förnybar energi och driva klimatfrågan både nationellt och internationellt. Så vilken roll spelar Kina för att vi ska klara 1,5° målet? Vilken betydelse har Kina för den geopolitiska balansen? I vilken riktning utvecklas det kinesiska samhället? Hur förhåller sig omvärlden till Kinas politiska utveckling? Hur förhåller sig Kina till omvärlden? Och vad kommer vår nya regering att behöva förhålla sig till?Välkommen till det sjuttonde samtalet i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.Varmt välkommen!Medverkande:Karl Hallding, Forskare Stockholm Environment Institute, Senior rådgivare Global UtmaningBörje Ljungren, Ambassadör, Författare, Senior rådgivare Global UtmaningKarolina Eklöw, Forskarassistent, SIPRI Climate Change and Risk

Publicerat av Kulturhuset Stadsteatern Torsdag 7 februari 2019

7 februari 2019


The Climate Emergency Plan

24 november 2018


Hållbar framtid – Har vi någon handbok för det?

7 november 2018


Boklansering och lunchseminarium: Ett Sverige där anställda äger

Livestream från lansering av Global Utmanings nya idéskrift Ett Sverige där anställda äger

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Tisdag 9 oktober 2018

9 oktober 2018


Vad händer med cirkulär ekonomi efter valet?

Efter lite tekniska strul kommer nu livestream från seminariet: cirkulär ekonomi -vad händer efter valet

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Måndag 1 oktober 2018

2 oktober 2018 


Vem bryr sig om framtiden? 

Vem bryr sig om framtiden? Livestream från Global Utmanings seminarium på Kulturhuset Stadsteatern

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 26 september 2018

26 september 2018 


Vad är väljarnas roll i demokratin? 

Vad är väljarnas roll i demokratin? – Livestream från Global Utmanings seminarium på Kulturhuset Stadsteatern.

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 29 augusti 2018

29 augusti 2018


Vem har råd att bo i de hållbara städerna?

Vem har råd att bo i de hållbara städerna? Samtal om staden, segregationen och bostadsbristen i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteater serie om framtidsfrågor.

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 30 maj 2018

30 maj 2018


Hållbar stadsutveckling – från politik till praktik med Lahtis som exempel

7 maj 2018


Klimatet och omställningen – Kulturhuset

Klimatet och omställningen – live från Kulturhuset

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Torsdag 26 april 2018

26 april 2018


Agenda 2030 the Nordic Way – time to empower the next generation!

9 mars 2018


Agenda 2030 –  kommer ungas framtid bli en valfråga?

Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga? Livestream från Global Utmaning och Kulturhuset Stadsteaterns samtalsserie om framtidsfrågor.

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Tisdag 13 februari 2018

13 februari 2018


 

Har ekonomerna haft fel – är faran för en bankkris över?

Har ekonomerna haft fel – är faran för en bankkris över? Seminarium med Stefan Ingves, Riksbankschef, Lars Jonung, seniorprofessor, Lunds universitet, Louise Andrén Meiton, journalist SvD, Fredrik Olovsson, ordförande i Riksdagens Finansutskott, (S) och Jörgen Andersson, ledamot i Finansutskottet (M).

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Tisdag 5 december 2017

5 december 2017


Migrationens möjligheter – Kulturhuset Stadsteatern

Migrationens möjligheter

Migrationens möjligheter – samtal på Kulturhuset Stadsteatern den 29 november 2017 om vägar till effektivare integration. Med bl.a. migrationsminister Heléne Fritzon, tankesmedjans grundare Kristina Persson och Daniel Kindberg, ordförande i Östersunds FK och VD i Östersundshem. Läs mer: https://www.globalutmaning.c3177.cloudnet.cloud/migrationens-mojligheter/

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 29 november 2017

29 november 2017


Vem i hela världen kan vi lita på? The Stockholm Act

Vem i hela världen kan vi lita på? Live från Kulturhuset Stadsteatern och The Stockholm Act

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Fredag 25 augusti 2017

25 augusti 2017


Har föräldragenerationen redan gjort slut på framtiden? The Stockholm Act

Har föräldragenerationen redan gjort slut på framtiden? Föreläsning och samtal live från Kulturhuset Stadsteatern under The Stockholm Act

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 23 augusti 2017

23 augusti 2017


#UrbanGirlsMovement på The Stockholm Act

#UrbanGirlsMovement på The Stockholm Act – live från Kulturhuset Stadsteatern

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Tisdag 22 augusti 2017

22 augusti 2017


Hur navigerar EU i en alltmer auktoritär omvärld?

Hur navigerar EU i en alltmer auktoritär omvärld?

Orosmolnen hopar sig över det europeiska projektet. Med Brexit, institutionella låsningar och växande klyftor mellan de östra och västra medlemsländerna. Samtidigt sker inskränkningar i demokratin och militära upprustningar i en allt mer auktoritär omvärld, inte minst hos stormakter som Ryssland, Kina, Turkiet och USA. Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in en rad experter på dessa regioner för att ge sin bild av läget sommaren 2017 och fundera över vilket nytänkande hur Europa (och Sverige) måste börja utveckla för att navigera i en förändrad omvärld.Malin Oud, Direktör, Raoul Wallenberg Institutets Stockholmskontor,Bitte Hammargren, Journalist och Mellanösternanalytiker, Utrikespolitiska Institutet,Sven-Eric Söder, Generaldirektör, Folke Bernadotteakademin,Annika Korzinek, Chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i SverigeModerator: Alexander Crawford, Processledare, Tankesmedjan Global Utmaning

Publicerat av EU-kommissionen i Sverige Torsdag 6 juli 2017

6 juli 2017


Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030

6 juli 2017


Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa

4 juli 2017


Nordisk energi – stark idag, starkare imorgon

Nordisk energi, stark i dag – starkare i morgon. The Nordics a…

Energimarknaden omstruktureras och traditionella roller förändras, systemskiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi har inletts. Hur kan det nordiska energisamarbetet utvecklas de närmaste 5 – 10 åren? Se streamingen från vår debatt under Nordens tält i Almedalen 2017 om nordisk energi med Jorma Ollila, Företagsledare, Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten, Marc Hoffmann, Sverigechef, e.on och Connie Hedegaard, fd EU-kommissionär/Tankesmedjan Concito.

Publicerat av Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd Måndag 3 juli 2017

3 juli 2017


Localizing Global Agendas – social focus; key to leave no one behind

20 juni 2017


459 dagar kvar till valet – vilken framtid väljer en ung generation?

459 dagar kvar till valet – vilken framtid väljer en ung generation? Live på Kulturhuset Stadsteatern

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 7 juni 2017

7 juni 2017


New Perspectives on refugee integration – good practices from France and Sweden

New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from …

Goda exempel på integration i Sverige och Frankrike – seminarium med Franska ambassaden på Medelhavsmuseet. Program och deltagare: https://integration.confetti.events/

Publicerat av Tankesmedjan Global Utmaning Onsdag 10 maj 2017

11 maj 2017


Vad händer i världen medan Trump twittrar? Det globala maktskiftet

19 april 2017


Hälsa och välfärd – den växande globala klyftan

 

22 februari 2017


Nordic Urban Ways conference

16 december 2016


Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid

30 november 2016


Vägen från finansiella krascher och ojämlikhet till hållbar tillväxt (endast ljud)

23 november 2016


Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

28 September 2016


How to implement the transition to the bioeconomy – a Nordic perspective

bild_finland

15 september 2016 08:00


Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar (Almedalen 2016)

4 juli 2016 16:00 – 16:45


Digitalisering och klimat – innovationer och cirkulär ekonomi (Almedalen 2016)

4 juli 13:00 – 13:45


Hur ska Europa ta sig ur krisen? Brexit, samarbete och migration (endast ljud)

14 juni 2016


 

Green Bonds – how can the expectations be met?

1 juni 2016


Global Health in Conflict, Poverty and Fragility #GUhealth16

Se alla paneler och klipp från dagen

30 maj 2016


Framtidsspaning om knäckfrågor i klimatpolitiken mot 2045

11 maj 2016


Miljödagen – Hållbar ägararkitektur för Sverige

21 april 2016


Migrationen, framtiden och välfärden

16 mars 2016


Lever Sverige farligt? Företagens skuldsättning

24 februari 2016


Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet

23 februari 2016


Vart är det nordiska samarbetet på väg?

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/vart-ar-det-nordiska-samarbetet-pa-vag

13 februari 2016


Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland

5 februari 2016


Klimatavtal och nya globala mål – vägar framåt

28 januari 2016


Social tillit och välfärd i framtiden (endast ljud)

1 december 2015


Financial reform for a sustainable economy

28 januari 2013


Financial reform for a sustainable economy – Ulf Dahlsten – Part 1

11 februari 2013

Financial reform for a sustainable economy – Michael Kumhof – Part 2

30 januari 2013

Financial reform for a sustainable economy – Bernard Lietaer – Part 3

30 januari 2013

Financial reform for a sustainable economy – Pavan Sukhdev – Part 4

30 januari 2013

Financial reform for a sustainable economy –  Panel discussion – Part 5

30 januari 2013


Peak oil postponed?

7 november 2012


Vad ska vi ha finanssektorn till?

22 oktober 2012


Ny väg in

5 juli 2012


Granskningssamhället och det nya Europa

5 juli 2012


Hur bemöts populism?

5 juli 2012


How do we value nature? – Pavan Sukhdev

9 maj 2012


Peak Oil Postponed? – Charles A. S. Hall

8 nov 2012


Sasja Beslik – Vad ska vi ha finanssektorn till?

25 oktober 2012


 Lena Sommestad om Europas finanspolitiska kris – Almedalen 2010

7 juli 2010