Meny
Rådgivare

Rådgivare

Lista på våra över 90 seniora rådgivare och 20 Future Thinkers

Seniora rådgivare

Kenneth Abrahamsson
Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han är även ordförande i Svenska UNESCO/MOST-kommittén. Tidigare har han varit programchef vid FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, samt varit ordförande i NORDFORSK program.

Ahmed Abdirahman
Ahmed Abdirahman är näringspolitisk expert för integration på Stockholms Handelskammare. Han är grundare och ordförande för The Global Village och initiativtagare och talesperson för Järvaveckan. Abdirahman har tidigare arbetat vid amerikanska ambassaden i Stockholm och Interpeace. Genom en Courtney Ross Scholarship har han en kandidatexamen i internationella studier från Marymount Manhattan College, NY. Ahmed har bl.a utsetts till Framtida Ledare av tidningen Chef (2018), Årets Samhällsbyggare av Veckans Affärer (2018), Göran Tunhammar-pristagare (2018), Framtidens Makthavare av makthavare.se. (2017) samt Årets Opinionsbildare av Dagens Opinion (2017).

Tobias Alfvén
Tobias Alfvén är docent i global hälsa vid Karolinska Institutet och specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm. Tobias har tidigare arbetat för FN både i fält och vid högkvarteret i Geneve, och var bland annat med i FNs grupp för uppföljningen av Millenniummålen. Tobias är vice-ordförande för Svenska Läkaresällskapet samt en SIGHT (Swedish Initative for Global Health Transformation) fellow på Kungliga Vetenskapsakademin. Han var med och startade upp Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa och var dess förste ordförande.

Eva Alfredsson 
Eva Alfredsson arbetar som analytiker på Tillväxtanalys som på uppdrag av regeringen tar fram kunskapsunderlag för en hållbar tillväxt. Eva arbetar med frågor kopplade till näringslivets gröna omställning, finanssektorns roll och styrmedel. Eva arbetar också som forskare på KTH där hon deltar i två forskningsprojekt: Ett om hållbara framtidsscenarier och ett om nyttor av klimatomställningen. Hon disputerade vid Umeå universitet med en avhandling om grön konsumtion.

Hans Alldén

Hans Alldén är verksam som investerare och styrelseordförande i start-up bolag. Han har tidigare tjänstgjort i Riksdagen (UU) och i UD, bl.a. vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Han har arbetat I EU-Kommissionens biståndsdirektorat, representerat EU-Kommissionen i Sverige samt varit EU-ambassadör i Afrika och Latinamerika.

Elin Andersdotter Fabre
Elin är senior rådgivare till tankesmedjan och projektledare för Her City från UN-Habitat. Hon var tidigare ansvarig för Global Utmanings program för hållbara städer. Innan det arbetade hon med policyutveckling och advocacy inom ramen för FN:s nya utvecklingsagenda med fokus på hållbar stadsutveckling. Hon har en bred erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor – demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och säkerhet från FN, Regeringskansliet och civilsamhället. Hon har mastersexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet och internationella relationer från Sciences Po Paris och King’s College London. Elin ingår även i Folke Bernadotteakademins Internationella valobservatörsbas och är internationell expert för Palmecentret.

Ola Alterå
Ola Alterå är VD för Sustainable Innovation. Han har tidigare varit statssekreterare vid Näringsdepartementet och landschef för UNIDO, United Nations Industrial Development Organization i Kenya. Ola Alterå har också arbetat som miljöekonom vid Naturvårdverket, rådgivare i statsrådsberedningen och varit VD för Svensk Fjärrvärme.

Nicholas Anderson
Nicholas Andersson arbetar idag som rådgivare för bland annat Pontarius AB och Swedish Biofuels AB. Tidigare har han arbetat för SEK, Svensk Exportkredit, i Finland, Sverige och Singapore och varit VD samt ordförande för Municipality Finance Plc i Finland. Nicholas Anderson är också författare till fyra böcker inom finansväsendet.

Gun-Britt Andersson
Gun-Britt Andersson är vice ordförande i EBA, Expertgruppen för biståndsanalys. Hon har tidigare varit statssekreterare vid Socialdepartementet och på̊ UD med ansvar för migration och utvecklingssamarbete. Hon har varit chef för UNRWA i Jerusalem samt varit ambassadör vid OECD och UNESCO i Paris.

Monica Andersson
Monica Andersson forskar om stadsplanering och förvaltningspolitik och är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Hon är även ordförande i Samfundet S:t Erik och sitter i Stockholmias redaktionsråd. Hon har tidigare bl.a. varit riksdagsledamot, statssekreterare vid socialdepartementet, generaldirektör för Banverket samt stadsbyggnads- och miljöborgarråd i Stockholm.

Lars Anell
Lars Anell utbildades vid Handelshögskolan och Stockholms universitet innan han inledde sin yrkeskarriär i finansdepartementet. Därefter har han bland annat arbetat i Sekretariatet för framtidsstudier och tjänstgjort som ambassadör i Geneve. Åren 1991-92 var han ordförande i World Trade Organisation. Under förhandlingarna om medlemskap i EU var han chef för Sveriges delegation i Bryssel. Åren 1994-2001 tillhörde han Volvos koncernledning. Han har varit ordförande i styrelsen för Umeå universitet, Jönköpings Internationella Handelshögskola och i Vetenskapsrådet. Han har skrivet flera böcker, Senast Europas väg – förening och mångfald, Democracy in Europe och A Democratic Future for the European Union.

Svante Axelsson
Svante Axelsson är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och styrelseledamot i Transportstyrelsen samt i den europeiska trafikorganisationen Transport & Environment. Han är också Naturskyddsföreningens talesperson i klimat-och energifrågor.

Torbjörn Becker
Torbjörn Becker är föreståndare för SITE, Stockholm Institute of Transition Economics. Han är dessutom verksam i styrelsen för Sida, CenEA, Centre for Economic Analysis, Kyiv Economic Institute samt International School of Economics i Tbilisi. Tidigare har Torbjörn Becker varit seniorekonom vid IMF.

Aurore Belfrage
Aurore Belfrage är techentreprenören, politiska rådgivaren och investeraren som spenderar sin tid i brytpunkten mellan artificiell intelligens och internationella relationer. Hon är en Industrial Advisor till EQT, hon är kolumnist hos Svenska Dagbladet Näringsliv, bloggar och vloggar och leder en podd om Impact Investing och hur vi kan använda tech för att skapa ett klimatmässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Aurore sitter i ett flertal styrelser bland annat Sveriges bidrag till världsutställningen Expo2020. 2011 grundade hon det globala presentkortet Wrapp med Skypes grundare Zennström och Linkedin grundare Reid Hoffman som tidiga investerare. Aurore är född i London, uppvuxen delvis där, i Saudiarabien och i Sverige. Hon har tidigare arbetat med riskkapital hos EQT Ventures, med skrothandel hos Stena Metall, och som talskrivare och som ståuppkomiker.

Linda Bergsten
Linda är fristående konsult inom hållbara leverantörskedjor med fokus på läkemedelsproduktion samt logistik. Hon är verksam internationellt och har över 20 års erfarenhet att arbeta med globala koncerner, t.ex. DHL samt Novartis, där hon bistår med inspirerande rådgivning samt utveckling och genomförande av hållbarhetsstrategier.

Anders Bjurner
Anders Bjurner är diplomat och har arbetat med Afrika-frågor i fält, i FN och på UD. Han har varit ambassadråd vid svenska FN-representationen i New York, ordförande för ESK:s/OSSE:s ämbetsmannakommitté , ambassadör vid EU-representationen som chef för svenska KUSP-delegationen och senast som ambassadör i Rom. Anders Bjurner har medlat i olika konflikter. Han har även varit chef för UD:s enhet för Afrika och Mellanöstern och för Europeisk säkerhetspolitik samt varit biträdande statssekreterare på UD. Anders Bjurner har varit gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning (Uppsala), senior diplomatisk rådgivare vid European Institute for Peace (Bryssel).

Inga Björk-Klevby
Inga Björk-Klevby är före detta biträdande generalsekreterare i FN och vicechef för UN-HABITAT i Nairobi som är FNs organ för boende och urban utveckling. Hon har också varit ambassadör i flera afrikanska länder och suttit i styrelserna för Asiatiska utvecklingsbanken i Manila och Afrikanska utvecklingsbanken i Abidjan och arbetat med biståndsfrågor och internationell utvecklingsfinansiering  på UD, IMF och Riksbanken. Inga är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är idag verksam i flera mentorprogram för unga kvinnliga beslutsfattare. Inga har nyligen givit ut en bok om stadsutvecklingen av Kvarnholmen i södra Stockholm.

Sara Borgström
Sara Borgström är biträdande lektor i hållbar stadsutveckling på KTH i Stockholm. Hennes forskning och undervisning handlar om hur städer kan planeras, designas, skötas och levas i, så att både miljön och människornas välmående säkerställs på lång sikt. Ett huvudintresse är hur naturen i städerna kan stödja en sådan hållbar utveckling för individen, byggnaden, kvarteret, stadsdelen, staden och regionen. Hon är styrgruppsledamot i Stockholmsnoden in Mistra Urban Futures som stödjer samkunskapande mellan Stockholmsregionens hållbarhetsaktörer och även i föreningen Co city som arbetar med hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsutvecklingen. Hon har tidigare varit forskare på Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Carina Borgström-Hansson
Carina Borgström-Hansson arbetar vid WWF, Världsnaturfonden, och är där senior rådgivare med fokus på WWFs internationella strategi för minskade ekologiska fotavtryck och Hållbara Städer. Tidigare har hon arbetat som lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst fokuserat på att mäta och beskriva hållbar utveckling.

Malin Bosaeus
Malin Bosaeus är projektledare på RISE där hon driver utveckling- och forskningsprojekt kopplat till innovation och social hållbarhet inom stadsutveckling. I början av 2019 kommer Malin att börja som hållbarhetschef på Rikshem, och även där sätta fokus på sociala aspekter. Malin har en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola och en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet. Malin ingår också i Global Utmanings forskarnätverk inom feministisk stadsplanering.

Lennart Båge
Lennart Båge har varit chef över IFAD, Internationella fonden för jordbruksutveckling samt medlem av FN:s ledningsgrupp. Han har dessutom varit chef på UD, SAREC och Sida och arbetar med bland annat biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar samt forskningsstöd.

Kajsa Hallberg Adu
Kajsa Hallberg Adu är statsvetare och forskningsingenjör vid KTH där hon forskar om högre utbildning, integration och migration. Hon har tidigare arbetat på Ashesi University, Nordiska Afrikainstitutet och Uppsala Universitet, varit programledare på tv, samt arbetat för antikorruptionsinitiativet Klarity inom Norrsken Foundation. Hon är grundare till organisationen BloggingGhana som skapade nätverk, program och projekt kring ungas politiska engagemang, digital storytelling och kultur på sociala medier 2008-2018 och bloggar själv på kajsaha.com. Hon disputerade vid University of Ghana med en avhandling om universitetsstudenter och deras framtidsaspirationer.

Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand är professor vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och har gästforskat vid University of Oxford. Hon är även representant i styrelsen för Stockholm Resilience Center och styrelseledamot för ett projekt hos Mistra. Karin Bäckstrand var tidigare Wallenbergstipendiat för Environment and Sustainability på MIT.

Göran Cars
Göran Cars är professor i samhällsplanering och prefekt vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Han är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Hans arbete är specialiserat på processer och strategier för hållbara städer.

Göran Carstedt
Göran Carstedt är ordförande i The Natural Step International och föreläsare inom ledarskap och förändringsarbete. Han har tidigare varit senior director för The Clinton Climate Initiative. Göran Carstedt har också varit verksam som VD för Volvo i Frankrike och Sverige samt som chef för IKEA i Nordamerika och Sverige.

Jan Cedergren
Jan Cedergren är Sveriges representant till Gröna Fonden och har tidigare varit ordförande i styrelsen för FN-organet Adaption Fund, samt för Working Party on Aid Effectiveness. Han har också arbetat för OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. Vidare har Jan Cedergren också varit chef för det bilaterala biståndet på UD och ställföreträdare generaldirektör på Sida.

Gunilla Dahlberg
Gunilla Dahlberg är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse är förändringsprocesser i lärande organisationer med specifikt fokus på kreativitet, innovation och utvärdering inom utbildningssektorn. Hon är medgrundare till Reggio Emilia Institutet i Stockholm och är medlem av den vetenskapliga kommitteen för ”Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi.”

Lars Danielsson
Lars Danielsson är diplomat och ambassadör i Tyskland. Han har bland annat varit utrikespolitisk rådgivare åt två statsministrar, statssekreterare för internationella frågor och chef för utrikes- och EU-enheten samt varit statssekreterare.

Albert Edman
Albert Edman arbetar som utvecklingsstrateg och verksamhetskoordinator på Umeå kommun, med särskilt ansvar för innovation och hållbar stadsutveckling.  Albert medverkar i flera nationella och internationella sammanhang kring hållbar stadsutveckling, t.ex. Rådet för hållbara städers kommungrupp, Mötesplats social hållbarhet, och EU-kommissionens European Green Capital Network.  Albert var tidigare Chef för stadsutveckling och hållbarhet för Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014.

Klas Eklund

Klas Eklund är Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där han bistår byråns advokater och klienter med ekonomisk analys – det kan gälla skatter, handel, konkurrensfrågor, krypto, obligationsemissioner m.m. Tidigare har Klas varit chefekonom och hållbarhetsekonom på SEB, där han bl.a var med om att sjösätta världens första grönaobligation. Dessförinnan – på 1980-talet – arbetade han som planeringschef i Finansdepartementet och Sakkunnig i Statsrådsberedningen (under Kjell-Olof Feldt respektive Olof Palme). Han har också varit rådgivare till EU-kommissionens ordförande, ledamot av Riksbanksfullmäktige, ledamot av styrelsen för två olika AP-fonder, ordförande för Produktivitetsdelegationen, Bokriskommittén, Omstartskommissionen och Regeringens analysgrupp för framtidens arbetsmarknad mm. Klas har publicerat över 1100 artiklar och ett dussintal böcker, däribland Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och en biografi över Olof Palme. Samt- faktiskt! – en deckare om mord och insideraffärer i Finansdepartementet.

Anna Mia Ekström
Anna Mia Ekström är professor i global infektions-epidemiologi på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset där hon också arbetar som överläkare i infektionsmedicin. Anna leder även forskargruppen Global & Sexuell Hälsa på KI samt andra internationella forskningsprojekt.

Samuel Engblom
Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Han har tidigare varit chefsjurist på TCO samt analytiker på Arbetsförmedlingen och även arbetat inom ILO, Internationella arbetsorganisationen.

Lars-Göran Engfeldt
Lars-Göran Engfeldt tjänstgjorde inom utrikesförvaltningen 1965-2009. Han har bl a varit chef för UDs FN-enhet, andreman med ambassadörs ställning vid FN-representationen, chefsförhandlare för miljöfrågor samt ambassadör i Nairobi och Belgrad. Engfeldt var ordförande för Transparency International Sverige 2010-2012.

Birgitta Englin
Birgitta Englin har varit VD för Riksteatern och var tidigare verksam som regissör vid bland annat Dramaten och Uppsala stadsteater. Hon startade Elektra på Fryshuset, var initiativtagare till organisationen Ideell Kulturallians och var med och startade CIVOS, Civilsamhällets organisationer i samverkan.

Carl-Johan Engström
Carl-Johan Engström är professor vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering.

Boel Flodgren
Boel Flodgren är professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Hon har varit rektor på Lunds universitet och gästforskare vid Harvard University. Hon är verksam inom styrelsen av ett antal svenska bolag och har tidigare varit styrelseledamot vid bland annat University of Copenhagen och University of Oslo.

Gunnel Forsberg
Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Stockholms universitet. Hon har även varit gästprofessor vid Karlstad universitet. Gunnel forskar om genus- och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling.

Minéa Frykman
Minéa Frykman är huvudman och grundare till Lilla Djurgårdsakademien AB, Sveriges första icke vinstdrivande lågstadieskola med särskilt fokus på stöd för barn med dyslexi, dyskalkyli och dyspraxi. Idag är hon verksam skolentreprenör, VD och föreläsare. Tidigare har hon varit politisk pedagog och rektor på Höj Rösten Politikerskola. Minéa har en masterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Thomas Hahn
Thomas Hahn är docent i ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre. Han är även ledamot av KSLA, styrelsemedlem i Sveaskog AB och har tidigare varit styrelseordförande i Economists for Sustainability som är en del av The Natural Step.

Karl Hallding
Karl Hallding är senior research fellow och ledare för forskningsprojekt kring temat utveckling på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har tidigare varit ansvarig för ett forskningsprojekt om Kina på SEI samt arbetat på svenska ambassaden i Beijing.

Sofia Hammarstrand
Sofia Hammarstrand är ST-läkare och forskare inom arbets och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Hon är ordförande för Sjukhusläkarnas Klimat och Hälsagrupp och sitter även med i Läkarförbundets Advisoryboard for climate and health. Sofia har vid ett flertal tillfället lett World Medical Association delegation vid FNs klimatmöten och är en anlitad föreläsare och debattör inom området hälsa och klimat. 

Charlotta Hedberg
Charlotta Hedberg är docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet och universitetslektor vid Umeå universitet. Hon arbetar även som utredningssekreterare på Delmi, Delegationen för migrationsstudier.

Ewa Hedlund
Ewa Hedlund är journalist och har varit Europakorrespondent för DN, SvD, Veckans Affärer samt Affärsvärlden. Hon arbetar även som moderator och föreläsare med fokus på EU. Ewa Hedlund har tidigare varit ordförande för Svenska Europarörelsen och talesperson i EU-kommissionen för bland annat miljöfrågor.

Ulf Hjertonsson
Ulf Hjertonsson har under många år arbetat inom UD. Han har bland annat varit chef för politiska avdelningen, utrikesråd och minister i Washington. Ulf Hjertonsson har även varit ambassadör i Madrid och Helsingfors samt varit generalkonsul i New York.

Torgny Holmgren
Torgny Holmgren är VD för SIWI – Stockholms International Water Institute. Han har varit ambassadör och chef för avdelningen för utvecklingspolitik vid UD, tjänstgjort vid Världsbanken i Washington DC och i finansdepartementet, samt ambassaden i Nairobi och lett expertgruppen för utvecklingsfrågor (EGDI). Han är styrelseledamot i Swedfund International AB, medlem i Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) och i Swedish Leadership for Sustainable Development.

Rachel Irwin
Rachel Irwin är forskare i etnologi vid Lunds universitet. Hon forskar om styrning av global hälsa ur ett historisk perspektiv. Rachel  disputerade inom antropologi vid London School of Hygiene and Tropical Medicine med en avhandling om styrning vid WHO.

Inger Jägerhorn
Inger Jägerhorn är civilekonom och journalist. Hon har varit ledarskribent, europakorrespondent och utrikeschef på DN. Tidigare var hon biträdande chefredaktör på Hufvudstadsbladet i Helsingfors och nordisk informationschef i Oslo och Stockholm.

Krista Kampus
Krista Kampus har varit chef över enheten för hållbar utveckling, Baltic 2030, vid Östersjöstaternas råd (CBSS) med ansvar för strategi, planering och koordinering av aktiviteter relaterade till Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Sedan 2013 har Krista också koordinerat hållbar utveckling och samarbete kring klimat inom ramen för EU:s strategi för östersjöregionen. Mellan åren 2003 till 2012 arbetade Krista som chef över enheten för Europeiskt territoriellt samarbete vid Estlands inrikesdepartement med ansvar för Estlands EU-inträde och positioneringen inför utvecklingen av EU Cohesion Policy. Tidigare var Krista senior rådgivare för lokal och regional utveckling vid Estlands inrikesdepartement.

Mats Karlsson
Mats Karlsson är direktör vid Utrikespolitiska institutet. Han har tidigare varit chef för Center for Mediterranean Integration i Marseille och vicechef samt landansvaring för delar av Afrika på Världsbanken. Mats Karlsson har dessutom varit chefsekonom på UD, statssekreterare och sekreterare till Ingvar Carlsson i Kommissionen för globalt samarbete.

Anders Karlqvist
Anders Karlqvist har en bakgrund som matematiker och systemanalytiker på KTH. Han har varit chef för svenska Polarforskningssekretariatet, representerat Sverige i internationellt polarsamarbete och varit verksam i flertalet forskningsråd samt arbetat som departementsråd på Utbildningsdepartementet.

Bo Kjellén
Bo Kjellén är associate på SEI, Stockholm Environment Institute, och har tidigare varit senior research fellow. Han har varit chefsförhandlare på Miljödepartementet och ambassadör för OECD samt UNESCO. Bo Kjellén har bland andra styrelseuppdrag även varit ordförande för Swedish Research Council for Environment, Agricutural Sciences and Spatial Planning.

Peter Kleen
Peter Kleen är handelspolitisk konsult och senior fellow vid ECIPE, European Centre of International Political Economy. Han är även medlem i Utrikespolitiska Samfundet och har tidigare varit generaldirektör för Kommerskollegium samt publicerat ett antal skrifter och böcker om handelspolitik.

Mats Kinnwall
Mats Kinnwall är fil dr i nationalekonomi och verksam som chefsekonom för Skogsindustrierna och Industriearbetsgivarna. Tidigare har han arbetat som chefsekonom vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, chefsanalytiker på Handelsbanken samt varit forskare och lärare på Stockholms universitet.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola. Han är bland annat ordförande för European Biofuel Technology Platform och Japan Renewable Energy Foundation samt ledamot i Vattenfall. Tidigare har han varit generaldirektör för Energimyndigheten.

Staffan Laestadius
Staffan Laestadius är ordförande i Global Utmanings Klimatråd. Han är professor i industriell utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen.

Johan Lagerkvist
Johan Lagerkvist är professor i kinesiska vid Stockholms universitet och bedriver forskning om kinesisk politik vid Utrikespolitiska institutet. Han har utgivit ett antal artiklar samt böcker och har även varit ledamot i NACS, Nordic Association of China Studies.

Anders Langworth
Anders Langworth är idag hållbarhetschef på Nordea, där arbetet fokuserar på att integrera hållbarhetsaspekter (ESG) i bankens interna processer samt i investerings- och finansieringsportföljerna. Han sitter också i styrelsen för UNEP FI globala bankprogram (United Nations Environment Programme Finance Initiative) samt har grundat den ideella organisationen Bankers for Climate (www.bankersforclimate.com), vars syfte är att öka kunskap och engagemang bland anställda i den globala banksektorn.

Allan Larsson
Allan Larsson har tidigare varit finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen. Han är vice ordförande i EU-kommissionens Mission Board on climate neutral and smart cities som ska medverka i EUs nya forsknings- och innovationsprogram, Horizon Europe. Allan är även verksam i Östersjöinitiativet, arbetar i Hammarby Sjöstad med hållbar stadsutveckling och med forskningsfrämjande verksamhet i Medicon Village i Lund.

Björn Larsson
Björn Larsson är VD för managementbolaget The ForeSight Group och har en bakgrund som ekonom, journalist och diplomat. Han är bland annat medlem i Clinton Global Initiative, medgrundare av The Globally Responsible Leadership Initiative och The Global Impact Investment Network, ambassadör för World’s Children’s Prize samt en Aspen Institute fellow. Björn är också författare till ”The Rise of The Meaningful Economy”.

Christer Larsson
Christer Larsson var Stadsbyggnadsdirektör i Malmö mellan 2005-2019. Tidigare verkade han som praktiserande arkitekt och har drivit egen arkitektbyrå. Han har suttit i Malmö stads kommission för ett socialt hållbart Malmö och varit särskild utredare för Sveriges regering för att formulera en ny nationell politik inom arkitektur, form och design. Christer Larsson är adj. professor på Arkitektskolan, Lunds universitet, expert i Kommittén för modernare byggregler, Honorary Academician i Academy of Urbanism, ledamot i IVA Samhällsbyggnad samt styrelsemedlem i International Urban Development Association (INTA).

Matz Larsson
Matz Larsson arbetar som stabschef vid Svenska Byggnadsarbetareförbundet där han också är
samhällspolitiskt ansvarig. Han har varit mångårig styrelseordförande för tankesmedjan Katalys.
Utöver detta har han haft flertal politiska tjänstemannauppdrag inom kommunstyrelsen i Göteborg, i
riksdagen och på finansdepartementet.

Lin Lerpold
Lin Lerpold är docent på institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Hon är chef för Center for Research on Sustainable Markets vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) där hon även ingår som ledamot i SIRs styrelse. Lin är insynsledamot i Kemikalieinspektionen samt styrelseledamot i Alliance for Research on Corporate Sustainability (ARCS). Lin är grundare av hållbarhetscentret, Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) på HHS och inan dess varit programchef för SSE MBA. Före hon blev docent har Lin varit gästforskare på London School of Economics och Insead utanför Paris.

Johanna Lindgren-Garcia
Johanna är fristående konsult inom internationellt bistånd med fokus på offentlig styrning och finansiering av bistånd och global hälsa. Hon har arbetat många år med den globala utvecklingsagendan, från milleniemålen till Agenda 2030 och var bl.a. med i teamet som skrev FN:s rapport om hälsa i post-2015 som la grunden för dagens hållbara utvecklingsmål på hälsoområdet. Hon har tidigare arbetat för UD, Sida, EU och FN.  

Anna Lindstedt
Anna är ambassadör och rådgivare för grön omställning vid UD:s enhet för främjande och hållbart företagande. Efter att ha börjat sin yrkesbana som journalist blev Anna Lindstedt diplomat 1990. Hon har tjänstgjort i  i Indonesien och Pakistan och varit ambassadör i Vietnam, Mexiko, Kina samt Mongoliet. Under sin tid som klimatambassadör och chefsförhandlare för Sverige i de internationella klimatförhandlingarna var Anna med och förhandlade fram Parisavtalet.

Börje Ljunggren
Börje har ägnat sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Han har varit Sveriges ambassadör i Kina och Vietnam samt biträdande generaldirektör på Sida och chef för UD:s Asienavdelning. Parallellt har han forskat om Asien och doktorerat i statskunskap. Han är författare till ”Kina – vår tids drama” och ”Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen”. Börje är idag UD:s samordnare av Stockholm China Forum, associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet, ”Associate” vid Harvarduniversitetets Asiencenter, ledamot av styrelserna för Raoul Wallenberginstitutet och Kinacentret SCERI, och rådgivare till Sweden-China Trade Council.

Kristina Ljungros
Kristina Ljungros är vice ordförande för Röda Korset. Hon har tidigare varit förbundsordförande för RFSU och arbetat för Forum Syd och Svenska Kyrkan. Kristina är statsvetare och har studerat vid University of Dar es Salaam, Tanzania. Kristina har bred styrelseerfarenhet sitter för tillfället i styrelsen för Systembolagets dotterbolag IQ.

Nannan Lundin
Nannan Lundin har disputerat i nationalekonomi vid Örebro universitet. Hon arbetar som ämnessakkunnig vid statsrådsberedningen och har tidigare arbetat med innovationspolitik på OECD i Paris samt för EU-kommissionen.

Lennart Låftman
Lennart Låftman är styrelseordförande för bland annat AVISA AB, Delarka Holding AB och Intervalor AB samt ledamot i flertalet andra styrelser. Han har varit VD för Femte AP-fonden och Affärsvärlden samt varit en av grundarna till Consensus Group. Lennart Låftman har även arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Mare Löhmus
Mare Löhmus är docent och jobbar med miljömedicinska frågor vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns Landsting, samt vid Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska Institutet (KI). Inom sitt landstingsarbete, som handläggare inom klimat och hälsa, är hennes främsta roll att fungera som landstingets, myndigheters och kommuners expert inom frågor kring kopplingar mellan klimatförändringar och hälsa, samt inom klimatanpassning av sjukvården. Som forskare på KI driver hon projekt som handlar om kopplingar mellan stadsgrönska och människans hälsa. Hon är även verksam vid Lunds Universitet som verkställande WP-koordinator och forskare inom EU-projektet BlueHealth, som fokuserar på hälsokopplingar mellan vatten-relaterade miljöer och människans hälsa.

Måns Lönnroth
Måns Lönnroth är styrelseledamot i IISD, International Institute for Sustainable Development, och VREF, Volvo Research and Educational Foundations. Han har tidigare varit ledamot i CCICED, China Council for International Cooperation for Environment and Development, VD för Mistra samt varit statssekreterare vid miljödepartementet.

Thomas Melin
Thomas Melin är arkitekt och stadsplanerare utbildad vid Lunds Universitet. Han har arbetat med stadsutvecklingsfrågor på internationell nivå i över 30 år. Vid UN-Habitat var han chef för partnerskap och externa relationer och utvecklade bla UN-Habitat:s Global Public Space Programme. Thomas har tidigare varit chef för Sidas enhet för urban utveckling och miljö, samt ansvarat för Rädda Barnen Sveriges byggnadsarbete i Etiopien. Thomas har länge varit engagerad i andra projekt såsom the Ameen Nasher Higher Institute for Health Science Program i Jemen och the Port Elizabeth Low-income Housing Programme i Sydafrika. Thomas har bidragit till en rad internationella publikationer, är rådgivare åt Mistra Urban Futures och har styrelseuppdrag för Ralph Erskine-priset och Block by Block Foundation.

Jeet Mistry 
Jeet är expert vid One Planet Cities och ingår i WWF:s globala team för hållbara städer där han ansvarar för policy och partnerskapsutveckling. Jeet har över 15 års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor, inom finanssektorn med socialt hållbara investeringar och mänskliga rättigheter, samt inom politisk ekonomi i södra och sydöstra Asien. Han har en masterexamen i Miljö och Planering för Hållbar Utveckling från Bartlett, London.

Agneta Modig Tham
Agneta Modig Tham är civilekonom och har arbetat inom statsrådsberedningen samt Finans- och Utrikesdepartementet. Hon har även arbetat som avdelningschef för bostadsmarknads- och boendefrågor inom Boverket och som administrativ chef på Moderna museet.

Arne Mogren
Arne Mogren har varit ansvarig för Vattenfalls klimatarbete. Han har även arbetat med Europafrågor, energipolitik, skattefrågor och Östersjösamarbete samt varit verksam vid den europeiska gröna tankesmedjan European Climate Foundation som ansvarig för energiprogrammet. I samarbete med andra har Arna publicerat rapporter om långsiktiga prognoser, EU-frågor, energiomställning och klimatfrågor.

Richard Murray
Richard Murray har doktorerat i ekonomi vid Stockholms universitet och är konsult åt Mapsec, Managing the Public Sector. Tidigare har han varit chefsekonom på Statskontoret samt deltagit i internationellt arbete i OECD och EU för att utveckla offentlig förvaltning.

Britten Månsson-Wallin
Britten Månsson-Wallin är generalsekreterare för Folkbildningsrådet, en ideell förening vars uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Hon har tidigare varit ledamot i kommittén för utbildning för hållbar utveckling på UD.

Gun-Britt Mårtensson
Gun-Britt Mårtensson har tidigare varit ordförande för Coompanion Sverige, kommunalråd i Östersund samt förbundsordförande i HSB och har många internationella uppdrag inom kooperation bakom sig.

Moa Mårtensson
Moa Mårtensson är doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ingår även i SNES, Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap, och är redaktionssekreterare för skriften Europaperspektiv.

Jan Nordling
Jan Nordling är projektledare på IVA där han främst arbetar med energifrågor. Han har tidigare arbetat på ÅF under lång tid, bland annat som VD för energiverksamheten, ansvarig för förvärvsverksamheten samt VD för ÅF-Ingemansson AB.

Bo Normark
Bo Normark är ledamot för IVA samt senior advisor på intresseorganisationen Power Circle. Han har tidigare varit VD för Power Circle, vice ordförande i Regeringens samordningsråd för smarta nät samt länge arbetat på ABB med kraftöverföringsteknik.

Anders Olsson
Anders Olsson är tidigare styrelseledamot i tankesmedjan och har varit vice vd för EON Sverige. Innan dess har han varit chef över ES ElektroSandberg.

Kristina Persson
Kristina Persson grundade tankesmedjan Global Utmaning 2005. Hon har tidigare varit minister med ansvar för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete i Stefan Löfvens regering. Hon har dessutom varit vice riksbankschef, ordförande i Föreningen Norden och landshövding i Jämtlands län, samt ledamot av Europaparlamentet.

Sophie Nachemson-Ekwall
Sophie Nachemson-Ekwall är forskare vid institutionen för företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en prisbelönt ekonomijournalist som arbetat i 20 år på bland andra Dagens Industri, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och E24.

Catharina Nystedt Ringborg
Catharina Nystedt Ringborg har varit VD för Swedish Water och är styrelseledamot och rådgivare i ett antal internationellt verksamma kraft- och energibolag, samt rådgivare åt IEA, Internationella energirådet.

Anders Ottensten
Anders Ottensten är strategisk rådgivare inom PwC och har mångårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete. Han har bland annat lett PwC:s projekt “Framtidens kommun” och har tidigare varit kommundirektör för Karlskoga och Varberg.

Mats Ringborg
Mats Ringborg var ambassadör och chef för den svenska permanenta delegationen vid OECD och Unesco 2007-2011. Dessförinnan var han ambassadör i Norge. Under perioden 1996-2002 var han utrikesråd och chefstjänsteman för handelsfrågor inom UD. Han har gedigen erfarenhet av internationellt samarbete på energiområdet och också av det internationella samarbetet för att bekämpa korruption. Mats har för GUs räkning skrivit rapporterna om G20 och om BRICS-länderna.

Karin Rudebeck
Karin Rudebeck frilansar inom områdena Ekonomi och politik. Hon har tidigare arbetat vid Finansdepartementet som statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor och internationell ekonomiskt politik. Vidare har hon varit chef för Svenska kommunförbundets finanssektion och arbetat som chef för Kosovos kommundepartement på uppdrag av FN.

Kristian Skånberg
Kristian Skånberg är nationalekonom och är rådgivare åt bland annat SEI, Stockholm Environment Institute, och gör en del jobb på KTH. Han har tidigare också gjort projekt åt Byggnads och Romklubben, samt varit hållbarhetsekonom på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och arbetat på Naturvårdsverket, UD, Konjunktursinstitutet och för Miljöpartiet.

Lena Smidfelt Rosqvist
Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector Traffic AB och specialiserad på omställningen till ett hållbart transportsystem. Tidigare har hon bland annat varit programchef för TransportMistra, ordförande för Nätverket för kvinnor i transportpolitiken samt varit med och startat K2:s Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.

Mats Svegfors
Mats Svegfors är tidigare VD för Sveriges Radio. Han har varit chefredaktör för SvD och landshövding i Västmanlands län. Mats Svegfors har dessutom varit statssekreterare ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén.

Hans G Svensson
Hans G Svensson är senior rådgivare till Skandias VD och ledamot i Skandias stiftelse Idéer för livet. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör samt ansvarig för Public Affairs på koncern- och Sverigenivå inom Skandia. Han har även varit statssekreterare på Socialdepartementet och VD för Försäkringskasseförbundet.

Boel Rydenå Swartling
Boel Rydenå Swartling är co-founder av greentech-företaget Charge Amps och investerare i flera hållbarhetsfokuserade företag. Hon har jobbet med företagsutveckling och kapitalförvaltning i mer än 25 år. Innan hennes karriär inom direktinvesteringar jobbade hon som marknadschef och gd i media-, FMCG- och IT-sektorn. Boel Swartling Rydenås har en masterexamen i International Business från Handelshögskolan i Göteborg och har studerat psykologi vid Stockholms Universitet.

Torbjörn Suneson
Torbjörn Suneson är landskapsarkitekt LAR/MSA. Han har tidigare varit professor och prefekt för Institutionen för landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och sen 2003 arbetat på Vägverket och Trafikverket i olika positioner med ansvar för strategier och planering. Senast som planeringsdirektör och under 2015 tf generaldirektör. Styrelseledamot bland annat i VREF, Volvo Research & Educational Foundations.

Josefina Syssner
Josefina Syssner är föreståndare för CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. Vid samma universitet har hon även varit lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, samt forskare vid CKS och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

Jonas Tallberg
Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och leder ett forskningsprojekt om globala styrformer och transnationella aktörer. Han är också ordförande i SNS Demokratiråd. Jonas Tallberg har tidigare varit verksam vid Lunds universitet och Utrikespolitiska Institutet samt gästforskat vid Harvard University, McGill University och EU-kommissionen.

Kristof Tamas
Kristof Tamas är kanslichef på Delmi, Delegationen för migrationsstudier och har tidigare varit senior rådgivare i sekretariatet för det svenska ordförandeskapet i det Globala Forumet för Migration och Utveckling. Han har tidigare varit senior konsult åt Institutet för Framtidsstudier och kansliråd på Justitiedepartementet och UD. Kristof Tamas har även varit nationell expert på EU-kommissionen.

Carl Tham
Carl Tham är samhällsdebattör och politiker. Tidigare har Carl Tham varit partisekreterare i Folkpartiet och arbetat som energiminister samt utbildningsminister i en socialdemokratisk regering. Carl Tham har också varit generaldirektör för statens energiverk och Sida och har även arbetat som ambassadör i Berlin.

Ylva Tivéus
Ylva Tivéus har arbetat med management och kommunikation för EU-kommissionen i Bryssel. Hon har även arbetat på Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn med de nordiska Europa- och Närområdesprogrammen samt uppbyggnaden av de nordiska informationskontoren i Tallinn, Riga och Vilnius.

Jakob Trollbäck
Jakob är grundare av den Stockholmsbaserade strategi- och kommunikationsbyrån The New Division och branding och designstudion Trollbäck + Company i New York. Jakob är specialiserad på strategi och kommunikation för hållbarhet och är huvudarkitekten bakom kommunikationsspråket för FN:s 17 globala mål, en ambitiös och inspirerande agenda för en bättre värld 2030.

Jonas Törnblom
Jonas samordnar tankesmedjans projektet School of Governance. I över 30 års tid har han arbetat i ledande befattningar inom miljötekniksektorn, främst i Tyskland och Sverige. Senast som vice present med ansvar för PR och företagsutveckling på Envac AB och som fristående konsult inom miljöteknikfrågor. Han har även stor erfarenhet av lednings- och styrelseuppdrag och har bl.a. ingått i Svenska Institutets insynsråd och i styrelsen för den svenska Shanghaiexposatsningen. Jonas har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Catherine von Heidenstam
Catherine von Heidenstam är jurist och har förutom att vara journalist I huvudsak arbetat på UD. Catherine von Heidenstam var ambassadör för mänskliga rättigheter, protokollchef och avslutade sin UD-tjänstgöring som ambassadör i Tjeckien. Catherine von Heidenstam medverkar i Folke Bernadotteakademins projekt i Palestina för undervisning av palestinska diplomater samt som mentor i ett ledarskapsprogram för palestinska kvinnor.

Monica von Schmalensee
Monica von Schmalensee är arkitekt SAR/MSA och partner på White Arkitekter. I hennes roll som VD mellan åren 2010-2012 blev White etablerade på den internationella arenan. Tack vare ett starkt engagemang inom hållbarhet var White var en av grundarna till Sweden Green Building Council med Monica som ordförande från starten 2009 fram till 2016. Monica fick pris som Årets Samhällsbyggare 2016 med motiveringen ”genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra täta och hållbara städer”. Monica är också ledamot av IVA och näringslivsrepresentant i FORMAS forskarråd. 2017 utsågs hon till en av Sadiq Kahns, borgmästare i London, s k Mayor’s Design Advocates med avsikt att skapa ”Good Growth By Design”. I februari 2018 utsågs Monica av regeringen att som ordförande för ”Rådet för hållbara Städer ” driva regeringspolitik inom detta område. Som senior rådgivare på White är Monica med i olika strategiska stadsutvecklingsprojekt.

Anne-Margrete Wachtmeister
Anne-Margrete Wachtmeister arbetar som konsult inom kommunikations- och EU-frågor. Hon har tidigare arbetat för Sveriges Radio, SVT och för Nordiska ministerrådet i Köpenhamn, samt FN i Östtimor. Anne-Margrete Wachtmeister har dessutom arbetat för EU-kommissionen och EU-parlamentets generaldirektorat för information.

Eskil Wadensjö
Eskil Wadensjö är professor i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet. Hans forskning har behandlat arbetsinvandring, arbetsmarknads-och socialpolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Monika Wendleby
Monika Wendleby har en bred yrkesbakgrund inom offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat många år som domare på förvaltningsdomstolar och var under nio år chef för Migrationsverkets internationella arbete och satt då i verkets ledningsgrupp. Numera arbetar hon som konsult på Passacon AB med kvalitetsfrågor kopplade till  ledarskap och styrning av verksamheter. Hon har skrivit en bok om dataskyddsförordningen och arbetar aktivt som dataskyddsombud. Genom sina olika roller har hon djup kunskap om MR-frågor både teoretiskt och i praktiken.

Lars Wennberg
Lars Wennberg är auktoriserad revisor och partner i PwC. Han har många års erfarenhet av revision och rådgivning till svenska stora företag, organisationer och den ideella sektorn.

Anna Wetterbom
Anna Wetterbom är civilingenjör och disputerad inom life science. Hon har arbetat i gränslandet mellan forskning och samhälle i drygt tio år, bl.a. på Vetenskapsrådet och regeringskansliet. Sedan 2017 är Anna VD för stiftelsen Sveriges unga akademi. 

Anders Wijkman
Anders Wijkman är ordförande i Romklubben och före detta Europaparlamentariker. Han är dessutom ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, av Kungliga Vetenskapsakademien samt särskild rådgivare till Stockholm Environment Institute.

Lennart Wohlgemuth
Lennart Wohlgemuth PhD h.c. är gästprofessor vid School of Global Studies i Göteborgs universitet i Afrikastudier med speciell inriktning på europeisk och svensk biståndspolitik. Han var tidigare chef för Nordiska Afrikainstitutet i 13 år och för SADEV. Dessförinnan arbetade han för Sida de senaste sju åren i ledningen som chef för sektoravdelningen och för metodfrågor inom biståndet. Han har publicerat ett stort antal böcker krig metodfrågor inom biståndet och utvecklingsfrågor i allmänhet.

Rutger Öijerholm
Rutger Öijerholm är före detta chefsjurist vid Länsstyrelsen Stockholm.

 

Future Thinkers

Andrea Risberg
Andrea Risberg ansvarar för konsultverksamheten hos AI Sustainability Center, en expertorganisation som hjälper organisationer att identifiera och hantera etiska risker med artificiell intelligens. Andrea utvecklar och implementerar strategier för att använda AI hållbart tillsammans med privata och offentliga kunder. Hon leder också de policyrelaterade aktiviteterna på AI Sustainability Center, och bidrar regelbundet i olika internationella sammanhang för att utveckla standarder och regelverk kring AI. Vidare har Andrea bland annat erfarenhet från svenska utrikesdepartementet och som rådgivare till sociala entreprenörer i frågor om finansiella modeller och spridning av sociala innovationer. Under 2019/2020 var Andrea en del av Höj Rösten Politikerskola, ett ledarskapsprogram för framtida politiker. Andrea är utbildad nationalekonom med en examen från Handelshögskolan i Stockholm och genomförde delar av sina studier vid Hong Kong University of Science and Technology.

Deborah Solomon
Deborah är en statsvetare med en profil inom säkerhetsstudier och krishantering. Hon specialiserar sig på hälsopolitik, invandringspolitik, antirasism, feministisk säkerhetspolitik och intersektionell analys. Hon är främst intresserad av det civila samhällets roll och arbetar med feministiska perspektiv på hälsa och säkerhet.

Faduma Aden
Faduma Aden är social entreprenör som är rådgivare till företag i social hållbarhet och innovation. Hon arbetar särskilt med att på ett kreativt och strategiskt sätt koppla inkluderingsfrågor till affärsutveckling. Faduma arbetar också som Diversity, Inclusion and Belonging Specialist på Spotify. Tidigare har Faduma bland annat jobbat med New Orleans Museum of Art, Stockholms Handelshögskola och innovationskonferensen Gather. Idag sitter hon i Berghs School of Communications inkluderingsråd och är medlem i Global Shapers Stockholm.

Noura Berrouba
Noura Berrouba arbetar på Utrikesdepartementet och sitter i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) styrelse där hon arbetar med frågor kopplade till FN och Fred, EU och Europa, och Agenda 2030. Noura var medförande vid World Economic Forums årliga möte i Davos 2019. Hon är rådgivare till bland FN:s Ekonomiska Kommission för Europa (UNECE) där hon ingick i expertgruppen för Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD), FN:s befolkningsfond (UNFPA), och många organisationer i det civila samhället. 2018 utsågs hon av regeringen till ledamot och rådgivare i det rådgivande organet för miljösmart konsumtion. Under 2016 var hon den officiella svenska ungdomsdelegaten till FN, och deltog i den svenska regeringsdelegationen till FN:s generalförsamling och andra högnivåmöten. Hon var med och startade Global Shapers Stockholm. Nouras akademiska bakgrund är i statskunskap och folkrätt.

Karolina Eklöw
Karolina är ordförande (2020-21) för Global Shapers Stockholm. Hon är anställd på SIPRI där hon bidrar till en uppdaterad bild av de samhälleliga följderna av klimatförändringarna. Inom ramen för sitt arbete har hon deltagit på High-Level Political Forum och sett sin rapport användas som attest för att klimatförändringarna bör hanteras med större allvar i FN:s säkerhetsråd. År 2020 blev hon inbjuden att delta i till årsmötet för World Economic Forum i Davos, där hon förde civilsamhällets talan för universell tillgång till vatten. Karolina har bott och verkat i bland annat Colombia, New York, Washington D.C och Kina.

Andrea Hemming
Andrea Hemming är jurist nischad mot nationell och internationell hälsorätt. Hon har en akademisk bakgrund inom juridik, folkhälsa och epidemiologi. Andrea har även bedrivit forskning i Genève inom global hälsa. Ett huvudintresse är digitaliseringen av hälsoområdet, särskilt tillgängliggörandet av jämställd hälsa med AI. Andrea har tidigare arbetat vid bland annat ICJ, KRY och WHO. Hon är även verksam i en organisation för att stötta unga i mer segregerade områden och ge dem inspiration att sätta och nå sina akademiska mål. 

Kawthar Karout
Kawthar har varit FN-förbundets ambassadör för Agenda 2030 och är idag alumn och mentor för de nuvarande ambassadörerna. Hon är ”fellow” för European Policy Centre och före detta ”Junior Fellow” för Insititute of Canadian Citizenship. Hon läser till civilingenjör med inriktning mot energi och miljö på KTH. 

Jacob Larsson
Jacob Larsson arbetar sedan sommaren 2018 med rekrytering och urval på stiftelsen Teach for Sweden, som är en del av det globala nätverket Teach for All. Utöver detta har han under ett flertal år stöttat organisationer så som Rotary International, Rotaract och en hand full start-ups i just dessa frågor. Han sitter även som Founding Curator för Global Shapers i Stockholm och Community champion för Norden och Baltikum. Han har en akademisk bakgrund inom ekonomi med en MSc. i Strategic Management från Dublin City University.

Liudas Mikal
Liudas Mikal flyttade till Stockholm från San Francisco efter att ha startat Serendipia Nest, inom ramen för globala målen med fokus inom co-working och co-living space. Hans passioner kan anpassas till ämnet framtida städer. Han är projektledare på SaltX Technology där han letar efter partnerskap för att utveckla nya cirkulära energilagringslösningar. Liudas utvecklar Baltia World, som handlar om hållbar bostadsutveckling och urban odling. Han organiserar även evenemang med Future Events-byrån som han startade och utvecklar Kaamos Accelerator-program för impact företag.

Hanna Nelson
Hanna Nelson är policyansvarig på Oxfam Sverige. 2017-2019 arbetade hon för regeringens Agenda 2030-delegation där hon utredde och föreslog regeringen åtgärder för att genomföra agendan, samt verkade för att stödja olika samhällsaktörers engagemang för hållbar utveckling. 2013–2016 samordnade hon svenska organisationer under FN-förhandlingarna för Agenda 2030. Hon har bott och arbetat i Johannesburg Sydafrika, där hon arbetade för att försvara de politiska och medborgerliga rättigheterna globalt. Hanna var ordförande för Global Shapers Stockholm 2019-2020 och har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, något som kanaliseras genom ett antal ideella uppdrag. Hon är styrelseledamot i Fian Sverige, som fokuserar på rätten till mat och mark, aktiv i Amnesty International Sveriges arbete för företag och mänskliga rättigheter. Hanna har en examen i internationella relationer från Södertörn högskola och har även studerat statsvetenskap vid University of California Santa Barbara.

Robert de Meijere
Robert de Meijere arbetar i dagsläget med hälsofrågor på Naturvårdsverket och har innan dess arbetat för Center for Global Health på Technical University of Munich och praktiserat på Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT). Han har i grunden en läkarexamen och en master i Global Hälsa från Karolinska Institutet och erfarenhet av arbete och studier från bland annat Malawi, Ghana, Tanzania och Indien. Han har även varit Stockholmsordförande för Svenska Läkarsällskapets Kandidat och Underläkarförening och är medlem i Global Shapers Stockholm.

Soran Rabin Bozorg
Soran är forskare och doktorand inom epidemiologi och hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och Örebro Universitet, samt kliniskt verksam läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han är även utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, och har sedan tidigare erfarenhet av arbete som managementkonsult med inriktning mot hälsa och sjukvård. Soran har sedan länge varit engagerad inom global hälsa och har bland annat arbetat som volontär vid sjukhus i Uganda. Därtill har Soran haft flera förtroendeuppdrag, bland annat som vice ordförande för Läkarsektionen vid Karolinska Institutet, ledamot i kårstyrelsen vid Handelshögskolan i Stockholm, samt ledamot i förbundsstyrelsen för Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige. Soran var med och startade Global Shapers i Stockholm 2018 och har varit medlem i organisationen sedan dess.

Sona Rashid
Sona Rashid är nationalekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har gedigen erfarenhet av ungdomsrörelsen och civilsamhället i Sverige – framförallt inom Rädda Barnen-rörelsen – samt av internationellt påverkansarbete, inte minst då hon varit Sveriges ungdomsdelegat till FN:s generalförsamling. Sona har arbetat med säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet samt Agenda 2030 med fokus på social hållbarhet. Sona kommer närmast från en politisk tjänst inom stadsbyggnadsfrågor i Stockholms stad.

Sakari Teerikoski
Sakari Teerikoski är civilingenjör som jobbat på EU-kommissionens generaldirektorat för industri och inre marknad i Bryssel och är numera verksam inom rymdsatellitbranschen som teknisk chef för GomSpace Sweden. Utöver det tekniska har Sakari även lång erfarenhet från Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) och dess nordiska samarbeten, samt är numera aktiv i Svenska Europarörelsen och Space Generation Advisory Council (SGAC). Sakari är Vice Curator för Global Shapers Stockholm 2020-2021 och tillträder som Curator i juli 2021.