Meny

Klimatagendan – Sverige ställer om

Klimatagendan - Sverige ställer om
Sverige ställer om

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. 

Vad är Klimatagendan?

Klimatarbetet i Sverige har kommit en bra bit på väg, men fortfarande saknas tre kritiska pusselbitar. Målet med Klimatagendan är få dessa på plats inom två år. På så sätt undanröjer vi kritiska hinder och gör det lätt för Sveriges politiker att snabbt accelerera klimatomställningen. 

Den första pusselbiten är att ta fram en faktabaserad omställningsplan för Sverige som helhet, där åtgärder vägs samman och där olika scenarier visar hur vi kan nå målet om nettonollutsläpp 2045. Det saknas idag i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Analysarbetet utförs av konsultbolaget Material Economics. Den första analysrapporten ”Klimatagenda för Sverige – en plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande” har redan lanserats i samband med ett publikt seminariumSlutsatserna visualiseras sedan i ClimateViews digitala verktyg, vilket Klimatpolitiska rådet också använder. 

Den andra pusselbiten handlar om att planen förankras med nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle, genom fortlöpande dialog och diskussion. För att omställningsplanen ska genomföras krävs ett kraftfullt politiskt tryck. I detta steg identifierar Global Utmaning policyförslag med avstamp i den faktabaserade omställningsplanen. Detta genomförs genom ett flertal seminarier och rundabordssamtal med relevanta aktörer inom klimatomställningen.

Den tredje pusselbiten handlar om bred kommunikation och dialog med allmänheten, med en särskild fokus på fackföreningsrörelsen. Målet är att skapa acceptans för kommande klimatåtgärder, ge möjligheter till diskussion och åstadkomma ett väljartryck för klimatomställningen. Kort sagt, det behövs en omfattande spridning av kunskap om HUR omställningen ska gå till. Klimatagendan arbetar i linje med den globala fackföreningsrörelsens ramverk Just Transition som handlar om att säkerställa arbetstagarnas rättigheter och möjligheter till försörjning i omställningen mot en hållbar värld.

En rättvis omställning är inte bara möjlig, det är en förutsättning för att klimatomställningen ska kunna genomföras.  Det är nu som klimatarbetet måste accelerera för att åstadkomma ett hållbart, fossilfritt och cirkulärt samhälle som samtidigt värnar om jobben, konkurrenskraften och våra naturtillgångar. Vi vet att Sverige har alla förutsättningar att lyckas med en kraftfull och rättvis klimatomställning. Vi har en medveten allmänhet, ett aktivt forskarsamhälle, en hög andel förnyelsebar energiproduktion och ett innovativt näringsliv som kan exportera klimatlösningar globalt. Låt oss visa världen att det går! 

Bakom Klimatagendan står tankesmedjan Global Utmaning, konsultbolaget Material Economics och mjukvaruföretaget ClimateView och ett stort – och växande – antal partners.

Vill du veta mer?
Kontakta Tove Ahström, vd på Global Utmaning för att veta mer om projektet och hur ni kan delta. På knappen nedan kan ni också anmäla intresse av att stödja Klimatagendan. 

 


Partners och stödföretag till Klimatagendan: