Meny
Välj en tagg
Policyrapporten är en del av Klimatagendan - Sverige ställer om
Global Utmaning

2 år sedan

Vilka nya lagar och regler behöver Sverige för att få fart på klimatomställningen?

Tidigare i år lanserade den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och Material Economics en analysrapport som tydde på att befintliga strategier för att minska utsläppen hade uppnått en platå. Nu presenterar Global Utmaning policyrapporten ”Riv hindren! Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp”.

I anslutning till sin del av programmet anordnar Global Utmaning ett rundabordssamtal med intressenter inom initiativet ”Klimatagendan – Sverige ställer om”.
Global Utmaning

2 år sedan

Global Utmaning blir partner till Sveriges största ’digiloga’ hållbarhetskonferens

Som en del av samarbetet med nätverket A Sustainable Tomorrow kommer den oberoende tankesmedjan Global Utmaning att medarrangera en hållbarhetskonferens som sker både digitalt och analogt. Den livesänds av utvalda hubbar runt om i landet och fokuserar på området ”Regenerative Business”.

Vill du verka för en rättvis klimatomställning?
Global Utmaning

2 år sedan

Global Utmaning söker projektkoordinator till forskningsprogrammet FAIRTRANS

I rollen som projektkoordinator ingår löpande samarbete med aktörer från det civila samhället i syfte att genomföra dialog om policy för att uppnå målen, seminarier och andra kommunikationsinsatser liksom administrativ och ekonomisk planering och uppföljning av projektet.

Global Utmaning

3 år sedan

Written Statement – High-Level Political Forum 2021

As an organizations in consultative status with Economic and Social Council, Global Utmaning has submitted a written statement on the occasion of the annual High Level Political Forum. The statement is part of the Women Leaders strategy to further address the issue of structural injustice for female social entrepreneurs and promote a more inclusive and…

På uppdrag av FN blev Global Utmaning samordnare till ett av världens åtta nätverk som stödjer arbetet med implementeringen av Agenda 2030. 
Global Utmaning

3 år sedan

Sweden Local2030 Hub lyfter kommuners arbete med Agenda 2030 under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling

Under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling granskas Sveriges genomförande av Agenda 2030. I samband med forumet presenterar också fyra svenska kommuner lokala granskningsrapporter. Sweden Local2030 Hub ingår i den svenska delegationen och samarrangerar det officiella sidoevenemanget den 8 juli för att uppmärksamma vikten av kommuners arbete med de globala målen. Tidigare i år samordnade den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, via hubben, ett utbyte mellan finska och svenska kommuner om möjligheter med lokala granskningar för att accelerera Agenda 2030-arbetet. ”Det var startskottet för de svenska kommunernas  granskningsprocesser som nu presenteras i samband med FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling. Detta ser vi som ett bevis för det lokala ledarskapet mot en hållbar framtid”, säger Joel Ahlgren på Global Utmaning, som på FN:s inbjudan samordnar den svenska hubben. 

Global Utmaning

3 år sedan

Folkbildning och ett grönt kuvert: kunskapslyft behövs för informerade beslut om en hållbar framtid

Nu ansluter sig Folkbildningsrörelsen till initiativet ”Klimatagendan – Sverige ställer om” för att höja allmänhetens kunskap om hur vägen till ett postfossilt samhälle skulle kunna se ut. För många medborgare är 2045, då Sverige ska ha nått klimatmålet om nettonollutsläpp, närmare i tiden än den egna pensionsåldern, observerar den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Som en…

Vår webbserie presenteras i tre avsnitt; 1) Varför städer?, 2) Agenda 2030 - städernas roll, och 3) En hållbar stad för alla. 
Global Utmaning

3 år sedan

Städernas framtid är vår framtid – en webbserie i tre avsnitt

Genom vår samtalsserie reder Global Utmanings seniora rådgivare och samarbetspartners ut frågetecken kring den hållbara staden. Samtalen belyser komplexiteten av staden som fenomen och vikten av att diskutera den på ett nyanserat sätt. Samtliga samtal utgår från ett tvärsektoriellt perspektiv, där panelisterna representerar olika professioner med en nyckelroll för den hållbara staden. Både utmaningar och möjligheter diskuteras ur ett lösningsorienterat perspektiv. 

Global Utmaning

3 år sedan

How to Achieve Local Sustainability in the EaP Region

Just in time for Easter, Global Utmaning wrapped up its first module in the EaP Sustainability Leadership Programme with an interactive seminar focused on discussions among Belarusian, Georgian and Ukrainian representatives on aspects of SDGs localization.   On March 25, participants from Belarus, Ukraine and Georgia gathered for the second transnational webinar to join in an…