Meny

Tag: #global hälsa


Vår webbserie presenteras i tre avsnitt; 1) Varför städer?, 2) Agenda 2030 - städernas roll, och 3) En hållbar stad för alla. 
Global Utmaning

3 år sedan

Städernas framtid är vår framtid – en webbserie i tre avsnitt

Genom vår samtalsserie reder Global Utmanings seniora rådgivare och samarbetspartners ut frågetecken kring den hållbara staden. Samtalen belyser komplexiteten av staden som fenomen och vikten av att diskutera den på ett nyanserat sätt. Samtliga samtal utgår från ett tvärsektoriellt perspektiv, där panelisterna representerar olika professioner med en nyckelroll för den hållbara staden. Både utmaningar och möjligheter diskuteras ur ett lösningsorienterat perspektiv. 

Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: ”Sverige måste fortsätta sitt humanitära bistånd i krisen”

”Det är tid för ännu mer samarbete och globalt agerande – det gynnar både världen och Sverige.” Tankesmedjans seniora rådgivare Anna Mia Ekström och Tobias Alfvén har tillsammans med fem andra läkare och organisationsföreträdare skrivit en debatt artikel om vikten av fortsatt svenskt humanitärt bistånd. Läs artikeln i sin helhet på Dagens Nyheter. När allt…

Global Utmaning

7 år sedan

Ny antologi om global hälsa

Tankesmedjan lanserar tankesmedjan antologin 12 vägar till global hälsa – från forskning till policy på konferensen Localizing Global Agendas – Social Focus Key to leave no one behind. I antologin medverkar en rad experter med inlägg om hur det står till med hälsofrågorna globalt, och med lösningsorienterade förslag.  – Samtliga globala mål i Agenda 2030 hänger ihop och…

Global Utmaning

7 år sedan

Global hälsa och ojämlikhet

Samtidigt som allt färre människor globalt lever i extrem fattigdom, är ojämlikheter i hälsa och inkomst inom och mellan länder ett stort problem. Vad krävs för att gapen ska minska? Det diskuterades på tankesmedjans samtalsserie på Kulturhuset Stadsteatern i onsdags. – ”Varför delar vi fortfarande upp världen i ett vi och dem? Vilka är egentligen…

Global Utmaning

7 år sedan

Kulturhuset Stadsteatern: Hälsa och välfärd – den växande globala klyftan

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till föreläsning och samtal om global hälsa och välfärd – hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige, och varför? Vad innebär de ökande sociala och ekonomiska klyftorna för möjligheterna att uppnå målen i FN:s…

Global Utmaning

7 år sedan

Forskning, global hälsa och utvecklingssamarbete

I en tid när konflikter och andelen människor som lever i extrem fattigdom i sviktande stater ökar, behövs ett effektivt utvecklingssamarbete med lokalt ägarskap, och svensk forskningskompetens inom global hälsa måste värnas och prioriteras. Det var några av slutsatserna från Global Utmanings och Karolinska Institutets seminarium den 30 november. Där lanserades även rapporten Kvinnors och…

Global Utmaning

7 år sedan

Ny rapport: Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

I dag lanserar tankesmedjan Global Utmaning rapporten Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling. Rapporten innehåller samlade reflektioner från konferensen ”Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda”. Rapporten tar sin utgångspunkt i genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och den ökande instabiliteten och…

Global Utmaning

7 år sedan

Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid

Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling? Tankesmedjan Global Utmaning och Karolinska Institutet bjuder in till seminarium på Medelhavsmuseet den 30 november. Medverkar gör bland andra Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin, Khalif Bile Mohamud (MD, PhD), styrelseledamot i Somali-Swedish Researchers Association (tidigare WHO-chef i Pakistan, Iran och Afghanistan) och Vinod Diwan, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet. Seminariet uppmärksammar Sidas globala hälsoarbete…

Global Utmaning

7 år sedan

Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Mer än hälften av världens befolkning lever i städer och det är i städerna som ojämlikheten ökar snabbast. Urbaniseringen sker rekordartat vilket utsätter sociala system för ökade påfrestningar. De kommande 30 åren kommer det byggas lika mycket stad som i hela mänsklighetens historia. I den snabba urbaniseringen är unga tjejer särskilt utsatta. Investeringar i deras…