Meny

Ny rapport: Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

Ny rapport: Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater
Global Utmaning

7 år sedan

I dag lanserar tankesmedjan Global Utmaning rapporten Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling. Rapporten innehåller samlade reflektioner från konferensen ”Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda”.

Rapporten tar sin utgångspunkt i genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och den ökande instabiliteten och ökade konflikterna globalt. Det bidrar till att fattigdom och hälsoutveckling står still, eller till och med backar, i många så kallade sviktande stater.

– I rapporten föreslår vi sex prioriterade områden för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det blir ännu viktigare att fokusera på hälsa och utveckling i sviktande och konfliktdrabbade stater, som sannolikt kommer att möta de svåraste utmaningarna med att uppnå hållbar utveckling till år 2030. Här kan Sverige, med ett fokuserat och feministiskt hälsobistånd, bidra till att koppla samman fredsbyggande, social och ekonomiskt tillväxt, prioritera de oavslutade Millenniemålen, samt stötta institutionsbyggande och stärka de institutioner som finns, säger Rosanna Färnman, rapportförfattare och projektledare på tankesmedjan.

Rapporten bygger på diskussioner och presentationer från Global Utmanings konferens som ägde rum den 30 maj 2016. Medverkade gjorde representanter från bland annat Gates Foundation, Globala Fonden, WHO, UNFPA, UD, Sida, Kvinna till Kvinna, Unicef, Karolinska Institutet, SIPRI, och Utrikespolitiska Institutet.

Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling lanseras idag 30 november 09.30 på seminariet ”Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid”, som tankesmedjan arrangerar tillsammans med Karolinska Institutet på Medelhavsmuseet i Stockholm. Ulrika Modéer, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inledningstalar.

Läs mer och ladda ned rapporten här
Klicka här för livestream av rapportlansering och seminarium
Kontakt:

Rosanna Färnman
projektledare Hälsa och Utveckling
rosanna.farnman@globalutmaning.c3177.cloudnet.cloud
+46 73 953 19 20

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *