Meny

Städernas framtid är vår framtid – en webbserie i tre avsnitt

Städernas framtid är vår framtid – en webbserie i tre avsnitt
Vår webbserie presenteras i tre avsnitt; 1) Varför städer?, 2) Agenda 2030 - städernas roll, och 3) En hållbar stad för alla. 
Global Utmaning

2 år sedan

Genom vår samtalsserie reder Global Utmanings seniora rådgivare och samarbetspartners ut frågetecken kring den hållbara staden. Samtalen belyser komplexiteten av staden som fenomen och vikten av att diskutera den på ett nyanserat sätt. Samtliga samtal utgår från ett tvärsektoriellt perspektiv, där panelisterna representerar olika professioner med en nyckelroll för den hållbara staden. Både utmaningar och möjligheter diskuteras ur ett lösningsorienterat perspektiv. 

Vår webbserie presenteras i tre avsnitt; 1) Varför städer?, 2) Agenda 2030 – städernas roll, och 3) En hållbar stad för alla. 

Vi diskuterar bland annat hur:

Hållbara städer är en framtidsfråga. I tio år har Global Utmaning drivit frågan om den hållbara staden. På senare tid har frågan uppmärksammats allt mer, eftersom det är i staden vi finner både problemen och lösningarna för framtidens samhälle. Den globala urbaniseringstrenden kräver att vi de kommande 30 åren bygger lika mycket ny stad som har byggts under hela mänsklighetens historia.  Det är en stor utmaning, men vi måste se till att processen blir hållbar. För att klara av detta krävs samarbete, listighet och mod. Det är viktigt att våga tänka långsiktigt vid planeringen av staden. 

Staden är multidimensionell. Bilden av staden har blivit allt mer komplex genom åren. Denna verklighet är svårparerad i det stuprörssystem som vi arbetar utifrån idag. Staden kräver ett multidimensionellt angreppssätt, där de olika dimensionerna inte behandlas som isolerade öar, utan där synergierna mellan de olika dimensionerna ges större fokus. 

Staden är både en lokal och global ödesfråga. Stadens globala angelägenhet är en insikt som har slagit oss lite väl sent. Det är först på senare tid den har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Investeringar i hållbara städer är en nödvändighet för att kunna uppnå Agenda 2030. Den insats städerna gör lokalt är vad som i slutändan påverkar oss globalt. Det lokala hållbarhetsarbetet är en global angelägenhet. 

Vill du veta mer om Global Utmanings arbete med hållbara städer, kontakta joel.ahlgren@globalutmaning.se. För att titta på våra tre samtalen klicka nedan.

Samtal 1 – Varför städer? 

Samtal 2 – Agenda 2030 – städernas roll

Samtal 3 – En hållbar stad för alla

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *