Meny
Välj en tagg
Global Utmaning lanserar nu rapporten “På väg mot 2050 – Politik för ett klimatneutralt EU”
Global Utmaning

2 år sedan

Ny rapport – Klimatneutralt EU kräver betydligt skarpare lagstiftning 

För att EU ska lyckas uppnå klimatneutralitet 2050 krävs en radikal och genomtänkt skärpning av i princip all klimatlagstiftning i unionen, vilket är avgörande även för det svenska klimatarbetet. Det visar en ny rapport från den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. I analysen föreslås bland annat en åtstramning av reglerna för den nuvarande utsläppshandeln, att ett nytt utsläppshandelssystem skapas för bland annat trafiken, och att kraven på länderna att lagra in kol i landskapet skärps. Rapporten kritiserar även EUs planer på att införa klimatrelaterade handelshinder.

Rapporten är en del av initiativet ”Klimatagendan" och den första i en sammanhållen plan för Sveriges klimatomställning till nettonollutsläpp av växthusgaser.
Global Utmaning

2 år sedan

Första helhetsberäkningen – så ser Sveriges klimatomställning ut

Sverige låg länge i framkant i årlig minskning av koldioxidutsläpp, men nu har siffrorna planat ut och minskningen är endast ungefär en procent. Det går fortfarande att halvera våra utsläpp fram till 2030, menar den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som tillsammans med Material Economics presenterar en helhetsbild med beräkningar för hur Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Små stegvisa åtgärder kommer emellertid inte att räcka – nu krävs politisk handlingskraft och tekniksprång för att nå dit.

Sergio Guimaraes
Global Utmaning

2 år sedan

Möt vår nya kommunikationsansvarige, Sergio Guimaraes!

Välkommen, Sergio! Berätta mer om dig själv. Jag är en 41 år gammal, f.d. journalist som bott i fem olika länder tills jag år 2008 landade i Sverige för att göra en masterutbildning på Stockholms universitet. Sedan dess har jag jobbat som pressansvarig, kommunikationschef och även konsult i en stiftelse, en statlig myndighet och i…

Global Utmaning

2 år sedan

Nyhetsbrev: Global lansering av Her City Toolbox på internationella kvinnodagen

Global lansering av Her City Toolbox på internationella kvinnodagen Genom att involvera tjejer och unga kvinnor i stadsutveckling kan vi skapa hållbara städer som fungerar för alla. Den 8 mars lanserades Her City Toolbox – ett gemensamt initiativ av tankesmedjan Global Utmaning och UN Habitat. Den digitala plattformen vägleder urbana aktörer och beslutsfattare i stärkandet av flickor och unga kvinnors deltagande i stadsplanering och designprocesser. Det…

Global Utmaning

2 år sedan

Facken och studieförbunden ställer om Sverige i Global Utmanings Klimatagendan

Fackföreningarna och studieförbunden får nu möjlighet att ta på sig ledartröjan i omställningen till ett Sverige med nettonollutsläpp 2045. De är nyckelspelare i “Klimatagendan – Sverige ställer om”, Global Utmanings största projekt någonsin som både LO och TCO står bakom. Organisationen Union to Union stöttar med medel och nu går även Postkodstiftelsen in med 2,4…

Global Utmaning

2 år sedan

Intervju: Staffan Laestadius om boken ”En strimma av hopp”

Hur ska omställningen till ett postfossilt samhälle gå till? För att klara omställningen krävs det att vi ökar mängden praktiska hållbarhetsåtgärder, men även förstår omställningens faktiska storlek. Global Utmanings seniora rådgivare Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell omvandling vid KTH, har nu lanserat sin tredje bok i ämnet. I sin nya bok En strimma av…

Global Utmaning

2 år sedan

Digitalt event: En ny klimatagenda för Sverige

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in dig till lanseringen av en ny helhetsbild av Sveriges väg till nettonollutsläpp. Vi visar att klimatmålen är inom räckhåll om vi prioriterar rätt i brytpunkten vi står i just nu. När? Fredag 26 mars kl. 09.30-11.00 Anmäl dig här  Klimatmålen är inom räckhåll – men hindren måste rivas nu Klimatagendan kan…

Global Utmaning

2 år sedan

Möt vår nya projektkoordinator, Clara Melander!

Välkommen, berätta om dig själv! Jag är 28 år och bor i Nacka utanför Stockholm. Senast kommer jag från organisationen Svenska FN-förbundet där jag arbetade med förbundets samarbete med olika FN-organ. Innan dess har jag arbetat som forskningsassistent inom hållbar utveckling samt praktiserat på Utrikesdepartementet och inom hållbarhetsrapportering. Jag har även pluggat ekonomi i Lund…

Global Utmaning

2 år sedan

Debatt: Dags för en bostadspolitik som samverkar på riktigt

Sverige behöver en bostadspolitik som gör rätten till en egen bostad till grundbulten för en hållbar samhällsomställning. En sådan politik bygger på samverkan och samskapande som utgår från Agenda 2030 och medborgarnas ekonomiska möjligheter och behov och inte marknadsaktörernas syn på skatter, bidrag och subventioner. Tankesmedjans seniora rådgivare Christer Larsson, Carl-Johan Engström, Monica von Schmalensee…