Meny

Folkbildning och ett grönt kuvert: kunskapslyft behövs för informerade beslut om en hållbar framtid

Folkbildning och ett grönt kuvert: kunskapslyft behövs för informerade beslut om en hållbar framtid
Global Utmaning

2 år sedan

Nu ansluter sig Folkbildningsrörelsen till initiativet ”Klimatagendan – Sverige ställer om” för att höja allmänhetens kunskap om hur vägen till ett postfossilt samhälle skulle kunna se ut. För många medborgare är 2045, då Sverige ska ha nått klimatmålet om nettonollutsläpp, närmare i tiden än den egna pensionsåldern, observerar den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Som en påminnelse om detta, har de nu skickat ett grönt kuvert – liknande det orange kuvertet vi alla får varje år – till statsministern, övriga ministrar och klimatpolitiska talespersoner.

Tack vare det orange kuvertet kan vi alla, redan idag, ta informerade beslut om vår framtid efter arbetslivets slut. På samma sätt borde vi också kunna få kunskap och förbereda oss för Sveriges klimatomställning. Vi står inför en stor och snabb omvandling av stora delar av samhället. Till exempel kommer vissa jobb att försvinna, medan nya tillkommer”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Människors rätt till information om och delaktighet i klimatomställningen beskrivs i Parisavtalets artikel 12, vars möjlighet till genomförande i Sverige utreddes av Naturvårdsverket år 2020. En av slutsatserna var att civilsamhällets bidrag till omställningen behöver utforskas vidare. Medborgare som är välinformerade om klimatomställningen ger politikerna ett starkare mandat att ta mer välgrundade beslut, menar Global Utmaning.

”Det gröna kuvert som vi har skickat till politikerna handlar om en fiktiv person, men baseras delvis på befintliga kalkyler gällande växthusgasutsläpp och illustrerar verkliga utmaningar”, säger Tove Ahlström. ”Den kompetens en individ skaffar sig, vilken affärsinriktning ett familjeföretag satsar på, eller vilka materialval och energikällor ett hushåll väljer vid hemrenovering bör grundas på en demokratisering av fakta och pedagogik. Vi behöver även större förståelse för vad som krävs av våra politiker, kunskap som vi använder vid valurnorna.”

  • Här hittar du en informationsfilm om Det gröna kuvertet.
  • Ladda ner årsbeskedet här.

Nyckelroll till folkbildning – då och nu

Nu har Global Utmaning startat ett samarbete med fackförenings- och folkbildningsrörelsen för att sprida den kunskap som behövs för att klimatomställningen, i en digitaliserad värld, ska bli effektiv, rättvis och väl förankrad. ”Och därmed överhuvudtaget möjlig att genomföra”, påminner Tove Ahlström.

Studieförbund och folkhögskolor var avgörande när Sverige startade sin förvandling från jordbrukssamhälle till industrination. ”Vi står på gränsen till vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – folkbildningsrörelsen kan och bör inta den rollen igen”.

Ett utbildningspaket med tre moduler

Genom en stor folkbildningsinsats finansierad av Postkodstiftelsen och Union to Union ska tusentals personer i hela Sverige få möjlighet att utbilda sig i hur klimatomställningen kan ske och hur den blir rättvis. Utbildningspaketet kommer att ha tre moduler, varav en med ett e-learningverktyg, en annan med ett studiematerial till studiecirklar och en sista med en utbildning för den som vill utbilda och engagera andra. Utbildningspaketet lanseras hösten 2021.

Alla människor behövs i klimatomställningen. Folkbildning är centralt för att skapa förståelse och motivation för de förändringar som måste ske i samhället”, säger Tove Ahlström.

“Utan folkbildning, ingen klimatomställning” på Almedalen

Global Utmaning anordnar ett digitalt seminarium med tema ”Utan folkbildning, ingen klimatomställning – en strategi för framtiden” under årets Almedalsveckan. Eventet äger rum den 5 juli och ingår i det officiella programmet. Här kan du anmäla dig.

 

 

Om ”Klimatagendan – Sverige ställer om”

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

Mediekontakter

Sergio Guimaraes, Global Utmaning, kommunikationsansvarig, sergio.guimaraes@globalutmaning.se, 076 1 789 444

Tove Ahlström, Global Utmaning, vd, tove.ahlstrom@globalutmaning.se, 076 164 06 11

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *