Meny

Sweden Local2030 Hub lyfter kommuners arbete med Agenda 2030 under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling

Sweden Local2030 Hub lyfter kommuners arbete med Agenda 2030 under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling
På uppdrag av FN blev Global Utmaning samordnare till ett av världens åtta nätverk som stödjer arbetet med implementeringen av Agenda 2030. 
Global Utmaning

3 år sedan

Under FN:s högnivåforum om hållbar utveckling granskas Sveriges genomförande av Agenda 2030. I samband med forumet presenterar också fyra svenska kommuner lokala granskningsrapporter. Sweden Local2030 Hub ingår i den svenska delegationen och samarrangerar det officiella sidoevenemanget den 8 juli för att uppmärksamma vikten av kommuners arbete med de globala målen.

Tidigare i år samordnade den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, via hubben, ett utbyte mellan finska och svenska kommuner om möjligheter med lokala granskningar för att accelerera Agenda 2030-arbetet. ”Det var startskottet för de svenska kommunernas  granskningsprocesser som nu presenteras i samband med FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling. Detta ser vi som ett bevis för det lokala ledarskapet mot en hållbar framtid”, säger Joel Ahlgren på Global Utmaning, som på FN:s inbjudan samordnar den svenska hubben.

Nyckelroll på nationell nivå

FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) hålls virtuellt den 6 till 16 juli. Årets tema fokuserar på hållbar återhämtning från COVID-19-pandemin och på hur det internationella samarbetet kan stötta arbetet framåt utifrån Agenda 2030. På inbjudan av den svenska regeringen ingår Global Utmaning och Sweden Local2030 Hub i Sveriges officiella delegation, som leds av Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund.

Inför varje års HLPF förbereder ett antal av FN:s medlemsländer så kallade ”Voluntary National Reviews”, alltså granskningsrapporter som utvärderar ländernas arbete med de globala hållbarhetsmålen. I år presenterar Sverige sin andra granskning i form av en rapport och en film. Global Utmaning har medverkat i konsultationer kring rapporten, som också framhåller Sweden Local2030 Hub som ett framgångsrikt exempel på Sveriges FN-samverkan.

Svenska kommuner visar vägen 

I takt med att städer, kommuner och regioner får en alltmer framträdande roll i omställningen till en hållbar framtid, har intresset också ökat, såväl i Sverige som global, för att genomföra lokala granskningar, så kallade ”Voluntary Local Reviews”. New York var den första staden som 2018 gjorde en lokal granskning av sina framsteg och utmaningar i arbetet med de globala målen. Sedan dess har över 200 städer och kommuner genomfört liknande granskningar, däribland Göteborg år 2019.

I Sverige har fyra svenska kommuner, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala förberett lokala granskningsrapporter som presenteras i anslutning till årets HLPF. Aktörerna är, tillsammans med organisationer som SIDA, UD, Sveriges Kommuner och Regioner och Sweden Local2030 Hubben, medarrangörer till Sveriges officiella sidoevenemang den 8 juli.

”Fyra svenska kommuner har flyttat fram sina positioner och visat tydligt ledarskap i det lokala arbetet med Agenda 2030. Detta är en mycket positiv utveckling som är nödvändig om vi ska nå hållbarhetsmålen till 2030”, säger Tove Ahlström, VD på Global Utmaning. ”Vi hoppas att Sweden Local2030 Hub kan inspirera fler kommuner att gå från ord till handling i sitt arbete med Agenda 2030 och dra nytta av den kunskap som nu finns kring lokala granskningar i Sverige”.

Sweden Local2030 Hub med FN-mandat

På uppdrag av FN blev Global Utmaning samordnare till ett av världens åtta nätverk som stödjer arbetet med implementeringen av Agenda 2030.

Den svenska hubben, Sweden Local2030 Hub, samordnar kommuner, organisationer, forskning och företag som på olika sätt arbetar med genomförandet av de globala målen. I Sverige utgör hubben en mötesplats för samverkan (mål 17) med särskilt fokus på hur hållbara städer (mål 11) och jämställda samhällen (mål 5 och 10) kan accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030 såväl nationellt som globalt.

Om årets HLPF och Sveriges sidoevenemang:

Tema för årets upplaga av FN:s högnivåforum är ”Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development”.

Utifrån temat fokuserar forumet på nio mål som är särskilt relaterade till återhämtningen efter pandemin: Mål 1 om ingen fattigdom, Mål 2 om noll hunger, Mål 3 om god hälsa och välbefinnande, Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 om minskade ojämlikheter, Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen samt Mål 17 om globalt partnerskap. Forumet kommer också att diskutera målens integrerade, odelbara och sammankopplade karaktär.

Länk till FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) – 6-15 juli:

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021

Länk till Sveriges sido-evenemang ”Reinventing Social Welfare: Examples to Combat Inequalities and Exclusion at the Local Level” – 8 juni (13.30 – 15.00, svenskt tid):

 

Kontakt:

joel.ahlgren@globalutmaning.se, 072-744 44 52

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *