Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

7 år sedan

Livestream: seminarium om bioekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=9vlUSmyNo2E Den finska regeringen har erkänt bioekonomi och clean technologies som en av spjutspetsarna i sitt regeringsprogram. Ett nordiskt samarbete skulle gynna åtgärder och aktiviteter på de globala exportmarknader där konkurrensen är hård. Global Utmaning och Pohjola-Norden anordnar ett seminarium 14 september kl 08.00 om nordiska perspektiv på hur man ska genomföra övergången till bioekonomi. Finlands…

Global Utmaning

7 år sedan

Övergången till bioekonomi – seminarium i Helsingfors

Hur kan det nordiska samarbetet fortsätta att bidra till branschansträngningarna för att klara två-graders målet? Hur kan vi påskynda innovation för utveckling av nya biobaserade produkter? Pohjola-Norden och Global Utmaning ordnar seminarium i Helsingfors 14 september om bioekonomi. Finlands näringsminister Olli Rehn är huvudtalare. För två år sedan lanserade Finland ett ambitiöst program för bioekonomi, med syfte att skapa…

Global Utmaning

7 år sedan

Global Utmaning på Sigtuna Litteraturfestival

I helgen, 26-28 augusti, är det dags för den femte upplagan av Sigtuna Litteraturfestival – där författare och intellektuella samlas för att diskutera kultur och samhällsfrågor under tre dagar. I år är Global Utmaning festivalpartner för första gången, och håller i två intressanta programpunkter. Den första, Klimatdystopiernas tid äger rum lördag 27 augusti kl 14.00 på…

Global Utmaning

7 år sedan

Debatt: Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga

FN:s 20-årsstrategi för hållbara städer borde vara högsta prioritet för nya Bostadsministern, Miljömiljöministern och Ministern för internationellt utvecklingssamarbete. En global agenda för stadsutveckling är vår tids ödesfråga, då den spelar en avgörande roll för genomförandet av både klimatavtalet och Agenda 2030. Men den erbjuder även enorma möjligheter för företagen, lokalpolitiken och medborgare, skrev Global Utmaning…

Global Utmaning

7 år sedan

Debatt: ”Politikerna blundar för att vi måste ändra livsstil”

Staffan Laestadius på SvD Debatt De stora utmaningar som Sverige och världen står inför stod inte i centrum under politikerveckan i Almedalen som gick. Ingen vågar sig på att prata om att livet och ekonomin kan bli annorlunda, skriver  Staffan Laestadius på SvD debatt den 11 juli.  Almedalsveckan är ett forum för näringsliv, folkrörelser, myndigheter och…

Global Utmaning

7 år sedan

Hållbara lösningar i Almedalen

Digitalisering, klimat, urbanisering, hälsa, energifrågor, EU, nordiskt samarbete och det finansiella systemet var fokus för Global Utmanings tio seminarier i Almedalen. Det övergripande temat handlade om hur vi hittar lösningar och på så sätt skapar en hållbar utveckling, bland annat med stöd i Agenda 2030 – FN:s globala mål. – Vi kan inte göra ”business as…

Global Utmaning

7 år sedan

Tankesmedjan under Almedalsveckan 2016

Under årets Almedalsvecka kommer tankesmedjan Global Utmaning att fokusera programmet kring vår tids  ödesfrågor – hur ska vi på ett hållbart, inkluderande och demokratiskt sätt leva i framtiden? Vi berör frågor som bland annat rör säkerhetspolitik och energi, digitalisering och klimat samt urbanisering och global hälsa. Totalt arrangerar vi  tio seminarier under veckan med fokus på…

Global Utmaning

7 år sedan

Debattreplik: Dags att ge plats åt trähusen

Malin Löfsjögård skriver i Dagens Samhälle en replik på vårt idéinlägg om att bygga en halv miljon bostäder i trä. Vi hävdar att det kan medverka till att lösa många frågor. Minskad energiåtgång, högre grad av industrialisering, fler arbetstillfällen i regioner med lägre sysselsättning mm. Till detta för vi ett resonemang att bygga stad i…

Global Utmaning

7 år sedan

Debatt: ”Slåss för EU– även när det blåser motvind”

EU bestämmer inte över våra huvuden. Det är svenska folkvalda som med andra länders folkvalda i Bryssel gemensamt fattar beslut. Och EU är värt att slåss för, även när det går dåligt, skriver Ewa Hedlund och Inger Jägerhorn, seniora rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning i Göteborgs Posten.  Hjälp oss, nu kommer vikingarna igen! Det var…

Global Utmaning

7 år sedan

”Framtidens Europa vi aldrig talat om”

EU är i gungning men Europaprojektet är inte dött. EU utvecklas och behöver ett engagerat Sverige som verkar för mer demokrati och en ny ekonomisk politik. Dit hör en massiv skuldavskrivning och transfereringar mellan eurozonens vinnare och förlorare, skriver Ulf Dahlsten i antologin ”Tio policyförslag som tar Europa ur krisen”. Den förhärskande uppfattningen bland engelska och…