Meny
Välj en tagg
Global Utmaning

6 år sedan

Brexit, framtiden och EU

Europasamarbetet är i gungning. Men hur vill vi att Europas framtid ska se ut och vilken roll spelar Brexit? Den frågan diskuterades då tankesmedjan Global Utmaning lanserade antologin ”10 policyförslag som tar Europa ur krisen” på Kulturhuset Stadsteatern 14 juni. Med antologin vill tankesmedjan stimulera en framtidsorienterad debatt som tar Europas kris på allvar och visar…

Global Utmaning

6 år sedan

Ny antologi: Så kan Europa ta sig ur krisen

Tio policyförslag som tar Europa ur krisen Den europeiska gemenskapen har kanske aldrig varit så ifrågasatt, men heller aldrig så nödvändig som nu. I dagens globaliserade värld kan nationalstaten inte stå ensam. Det krävs regionalt samarbete och internationell samordning för att möta de megatrender som förändrar våra samhällen i grunden. Tankesmedjan Global Utmaning vill genom…

Global Utmaning

6 år sedan

Hur ska Europa ta sig ur krisen? Samtal 14 juni

2008 gick Europa in i en ekonomisk kris. Ökade klyftor, polarisering och bristen på samarbete har dessutom gjort att hela europasamarbetet står på spel. I juni kommer Storbritannien att folkomrösta om ”Brexit” – ett eventuellt utträde ur unionen. Tankesmedjan Global Utmaning lanserar antologin Tio policyförslag som tar Europa ur krisen den 14 juni på Kulturhuset Stadsteatern….

Global Utmaning

6 år sedan

Global hälsa i en tid av konflikt – #GUhealth16

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är idag nästan en på 100 antingen en flykting, internflykting eller asylsökande. Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit i behov av humanitär hjälp. Våld och konflikter har inga gränser och har en direkt, eller indirekt, påverkan på hälsoutvecklingen. Agenda 2030 – hälsa i sviktande och konfliktdrabbade stater På Stockholm…

Global Utmaning

6 år sedan

Internationell konferens: Global Health in Conflict, Poverty and Fragility

Global Utmaning arrangerar heldagskonferensen Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda på Waterfront i Stockholm. – När världens ledare ska arbeta med Agenda 2030 är människor som befinner sig i konfliktdrabbade stater eller på flykt inte lika tydligt representerade. Därför vill vi på ett lösningsorientrat sätt diskutera med internationella och svenska experter…

Global Utmaning

6 år sedan

Hur kan Europa bli bättre på integration?

Hur kan Europa bli bättre på integration? Medan debatten om Europas framtid till stor del handlar om migration, är det mer aktuellt än någonsin att tala om hur integrationen kan förbättras. Segregation och social marginalisering är ökande problem i Europa, en utveckling som kan motverkas med politisk handling. Hur bör politiken utvecklas för att skapa…

Global Utmaning

6 år sedan

Debatt: Dags att ge plats åt trähusen

Global Utmaning debatterar på Dagens Samhälle: En ny stadsbyggnadsminister måste snabbt leverera konkreta förslag på hur bostadsbyggandet kan ta fart för att undvika att bostadsbyggnadskrisen hotar vår samhällsutveckling. Vi från tankesmedjan Global Utmaning föreslår en satsning på trähusbyggande. Det råder bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges kommuner. Problemen är särskilt alarmerande i storstäderna där tillväxten hotas…

Global Utmaning

6 år sedan

DI debatt: Ohållbar svensk ägarmodell

Det finns en möjlighet att förflytta Sverige i riktning mot en idéburen marknadsekonomi. Det är slutsatsen i rapporten Hållbar arkitektur för Sverige som publiceras i dag. Men denna förändring är bara möjlig med ny lagstiftning och förbättrat skattesystem. Det skriver Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och rapportförfattare, Catharina Nystedt-Ringborg, vice ordförande Global Utmaning…

Global Utmaning

6 år sedan

Ny rapport: Hållbar ägararkitektur för Sverige

Tankesmedjan Global Utmaning och forskaren Sophie Nachemson-Ekwall, verksam vid Handelshögskolan och senior rådgivare till tankesmedjan, ger ut rapporten Hållbar ägararkitektur för Sverige med över 50 förslag som ska öppna upp för en diskussion kring hur Sverige ska ägas. Rapporten som är en idéskrift gör en genomlysning av de olika ägarformerna i Sverige och utgår från…

Global Utmaning

7 år sedan

Johan Hassel invald i kommitté för Agenda 2030

Pressmeddelande Idag presenterade regeringen den expertgrupp som kommer att arbeta med genomförandet av Agenda 2030, FNs utvecklingsmål. Tankesmedjan Global Utmanings VD Johan Hassel är en av de experter som ingår i delegationen. Gruppen ska tillsammans med regeringen ska ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan men även uppmärksamma goda exempel på området…