Meny

Ny rapport: Agenda 2030 – hur uppnår vi målen?

Ny rapport: Agenda 2030 – hur uppnår vi målen?
Global Utmaning

6 år sedan

Alla världens länder har skrivit under FN:s Agenda 2030. Men förutsättningarna att uppnå målen ser olika ut i olika länder, och hur de styrs har avgörande betydelse. Mats Ringborg, ambassadör och senior rådgivare till tankesmedjan har tagit fram en rapport som belyser agendan utifrån ett governance-perspektiv som tar upp aspekter som rör både ekonomi och demokrati. 

Agenda 2030 banar väg för ett omfattande, evidensbaserat och moderniserat sätt att identifiera vad som ligger bakom hållbar ekonomisk och social utveckling, och förbättrad levnadsstandard för alla.

Rapporten belyser vilka åtgärder som krävs för att de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 ska uppnås. Fokus ligger på de grundläggande villkoren och de politiska riktlinjer som krävs. En viktig utgångspunkt är det faktum att vissa länder har varit mer framgångsrika än andra för att uppnå målen. De länder som har varit mindre framgångsrika kan lära sig och dra nytta av andras framgångar.

Läs mer i en analys skriven av Mats Ringborg.

Ladda ned rapporten The 2030 Agenda – how do we reach the goals?

 

 

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *