Meny

Tag: #globala målen


Global Utmaning

6 år sedan

Ny rapport: Agenda 2030 – hur uppnår vi målen?

Alla världens länder har skrivit under FN:s Agenda 2030. Men förutsättningarna att uppnå målen ser olika ut i olika länder, och hur de styrs har avgörande betydelse. Mats Ringborg, ambassadör och senior rådgivare till tankesmedjan har tagit fram en rapport som belyser agendan utifrån ett governance-perspektiv som tar upp aspekter som rör både ekonomi och demokrati.  Agenda…