Meny

Tag: #Localizing Global Agendas


Global Utmaning

1 år sedan

National Webinar on localizing SDGs in Belarus and Georgia

Thursday last week Global Utmaning organized its first national webinar for Belarusian and Georgian participants of the Sustainability Leadership Programme – Localizing SDGs in the Eastern Partnership Countries. It was an intense three-hour program with inspiring presentations, discussions, and most importantly, the first opportunity for the participants of the programme to meet each other.  The…

Global Utmaning

1 år sedan

”Ny plattform ska göra det enklare att genomföra Agenda 2030 lokalt”

”Initiativet Sweden Local2030 Hub ska bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 mellan lokala aktörer i och utanför Sverige. Det är ett initiativ från FN och leds inledningsvis av tankesmedjan Global Utmaning”. Intervju med Thomas Melin, senior rådgivare till Global Utmaning i Tidningen Omvärlden den 25 augusti 2020 om etableringen av Sweden Local 2030…

Global Utmaning

1 år sedan

Ny FN-Hub etableras i Sverige för lokalt genomförande av Agenda 2030

Nyckelaktörer för det lokala genomförandet av FN:s hållbarhetsmål har, på inbjudan av FN:s generalsekreterare, etablerat Sweden Local2030 Hub. Det är en plattform för kapacitetsbyggnad, kunskapsdelning, samverkan och inspiration med särskilt fokus på hållbara städer och samhällen som syftar till att accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030 såväl nationellt som globalt.  ”This new Sweden Local2030…

Global Utmaning

4 år sedan

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna

Idag på FN:s World Cities Day, presenterar tankesmedjan Global Utmaning en rapport med fokus på det lokala genomförandet av Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer och den Nya urbana agendan. Rapporten synliggör konkreta förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren.  – De globala hållbarhetsmålen måste genomföras på lokal…

Global Utmaning

4 år sedan

Agenda 2030 och det lokala genomförandet

Samarbete mellan nationer, över gränser och mellan lokala aktörer är en nyckel för att Agenda 2030 ska uppnås. Lokalt genomförande och starkt politiskt ledarskap och sociala skyddsnät är också vitalt. För genomförande på lokal nivå kan nationella policies fungera som verktyg. Det var några av slutsatserna på den konferens om det lokala genomförandet av Agenda…