Meny

Tag: #agenda2030


Global Utmaning

2 år sedan

Vägar framåt för svenskt utvecklingssamarbete – rapportlansering i Almedalen

Vilka svåra val måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet, och vad är de viktigaste lärdomarna av mer än 50 år av bistånd? Under morgon lanserade tankesmedjan rapporten Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned, and Directions for the Future under ett frukostsamtal på Sidas torg Sverige i Världen i Almedalen. Samtalet arrangerades i…

Global Utmaning

4 år sedan

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna

Idag på FN:s World Cities Day, presenterar tankesmedjan Global Utmaning en rapport med fokus på det lokala genomförandet av Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer och den Nya urbana agendan. Rapporten synliggör konkreta förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren.  – De globala hållbarhetsmålen måste genomföras på lokal…

Global Utmaning

4 år sedan

Tankesmedjan på hållbarhetsfestival 21-27 augusti

The Stockholm Act är en hållbarhetsfestival som arrangeras i Stockholm 21-27 augusti, med syftet att spegla FN:s Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Festivalen spänner över flera områden och utryck – forskning, musik, film och konst. Festivalen pågår samtidigt som Östersjöfestivalen och konferensen Resilience 2017. Tankesmedjan Global Utmaning kommer att medverka med tre samtal på…

Global Utmaning

5 år sedan

Ny antologi om global hälsa

Tankesmedjan lanserar tankesmedjan antologin 12 vägar till global hälsa – från forskning till policy på konferensen Localizing Global Agendas – Social Focus Key to leave no one behind. I antologin medverkar en rad experter med inlägg om hur det står till med hälsofrågorna globalt, och med lösningsorienterade förslag.  – Samtliga globala mål i Agenda 2030 hänger ihop och…

Global Utmaning

5 år sedan

Agenda 2030 – så ska målen uppnås

Pressrelease 13 juni. In english. Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till en heldagskonferens på Bonniers konsthall 20 juni på temat; Localizing Global Agendas – social focus; key to leave no one behind. Medverkar gör bland andra Jeffrey Sachs, direktör SDSN och Center for Sustainable Development på Columbia University (via länk), Kerry Constabile, policychef för Agenda 2030 hos FN:s…

Global Utmaning

5 år sedan

Localizing Global Agendas – konferens 20 juni

Tankesmedjan arrangerar en internationell heldagskonferens om det lokala genomförandet av de globala agendorna med ett socialt fokus på Agenda 2030:s ledord ”leave no one behind”. Under konferensen lyfter vi framgångsfaktorer och strategier för att uppnå målen i Agenda 2030, och framför allt hur nationella policies kan bli verktyg för det lokala genomförandet. Medverkar gör bland andra…

Global Utmaning

5 år sedan

Tankesmedjan på The Stockholm Act

The Stockholm Act Festival arrangeras den 21-27 augusti, samtidigt som Östersjöfestivalen och konferensen Resilience 2017, med målet att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Tankesmedjan Global Utmaning kommer att medverka med tre samtal som ur olika aspekter belyser vägar till hållbar utveckling ur lösningsorienterade systemperspektiv. Tillit – nyckeln till framtiden? Vad gör…

Global Utmaning

5 år sedan

Tankesmedjan lanserar #UrbanGirlsMovement

Planera en stad för flickor – och den kommer fungera för alla. Det är tanken bakom tankesmedjans nystartade projekt inom Hållbara Städer – #UrbanGirlsMovement. Initiativet är framför allt en samverkansplattform för aktörer som utgår från flickors uppväxtvillkor och unga kvinnors behov i stadsutveckling. Det kommer att kartlägga initiativ, lyfta goda exempel, och synliggöra forskning inom feministisk stadsutveckling,…

Global Utmaning

6 år sedan

Den nya hållbarhetsagendan – ett bredare grepp kring global hälsa

Agenda 2030 är inte Millenniemålen 2.0. Istället ser den nya agendan holistiskt på utvecklingsfrågor och synergier mellan hälsa, fattigdom, utbildning, klimat och ekonomi. Men för att arbetet med målen ska komma igång behövs nationellt ägarskap. Det var några av slutsatserna när Global Utmaning arrangerade ett seminarium i tisdags på temat Agenda 2030 och hälsa inom…