Meny

”Ta inte demokratin för given” 

”Ta inte demokratin för given” 
Global Utmaning

2 år sedan

I början av 1900-talet fanns vilja och mod hos kämparna för allmän rösträtt, hos dem som stred för rättvisa, anständiga arbetsförhållanden och ett värdigt liv. De hade insikten om att varje litet framsteg krävde ett kontinuerligt engagemang och hårt arbete.

Är det kanske av ren bekvämlighet som demokratin under senare tid har tagits för given? Eller är demokratins falnande attraktion ett tidens tecken på en resignation inför flödet av auktoritär propaganda och konspirationsteorier? Att blotta volymen av “alternativa fakta” som sköljer över sociala media är så överväldigande, vågen så stor att blotta kraften dränker en saklig, bred spridning av faktabaserad analys, information och journalistik. Eller är det folkrörelsetanken, den om rättigheter, utbildning och kultur för alla som sakta men säkert försvagats och skapat utrymme för illiberala strömningar på ett sätt som vi inte sett sedan 30-talet? Har vår masskonsumtion av information och materiella ting skapat nya kulturella framgångsideal som fyller upp tomrummet efter bildningsidealet? Eller är det de kraftigt ökande inkomst-och utbildningsklyftorna som genererat den frustration och uppgivenhet som skapat populismens dragningskraft? Har samhällsbygget blivit så mångfacetterat att människorna i sin strävan efter trygghet, begriplighet och förutsägbarhet dras till förenklade budskap?

Nej, det finns inga enkla eller förklaringar, det går inte att urskilja en enstaka förklaringsgrund. Det är många samverkande faktorer, sociala, kulturella och ekonomiska som tillsammans leder till att demokratin som styrelseform och ideal idag är tillbakapressad runt om i världen. Samhällets utveckling är inte slumpmässig, förklaringar finns och en av dem är vår oförmåga, till och med ointresse att med samma kraft försvara det som tidigare generationer gav sin liv för. 

Det är en kontinuerlig uppgift att i livets alla skeenden vara medveten om övergrepp, kunnig om förtryck, påläst om orättvisor, insiktsfull om riskerna med politisk pajkastning och hatkampanjer istället för dialog. Försvaret av demokratin med rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna måste igen genomsyra våra dagliga liv och gärningar, hela tiden, i allt. Det vet vi med säkerhet. Vad gör vi?

Texten togs fram i samband med Global Utmanings 15 årsjubileum – Ett avstamp för ett avgörande decennium.


Hans Alldén är verksam som investerare och styrelseordförande i start-up bolag. Han har tidigare tjänstgjort i Riksdagen (UU) och i UD, bl.a. vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Han har arbetat I EU-Kommissionens biståndsdirektorat, representerat EU-Kommissionen i Sverige samt varit EU-ambassadör i Afrika och Latinamerika.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *