Meny

Söderberg & Partners går in med en miljon i Klimatagendan

Söderberg & Partners går in med en miljon i Klimatagendan
Global Utmaning

3 år sedan

Klimatagendan – Global Utmanings största projekt någonsin – är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Initiativet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finansiella rådgivare, går nu in som strategisk partner med en miljon kronor under två år för att stötta projektets kommunikations- och opinionsbildning.

Klimatagendan, som ska accelerera Sveriges klimatomställning och som även kan bli ett värdefullt bidrag till andra länders omställning, är initierad av Global Utmanings grundare Kristina Persson. Den innebär som första steg en konkret och integrerad analys av alla de vägval och möjligheter som Sverige står inför på vägen till nettonollutsläpp år 2045. Tidigare ansatser har varit sektorsvisa analyser, vilket innebär att de sammantaget inte ger den fungerande helhet som krävs. För första gången görs nu en analys av Sveriges omställning som helhet.

Parallellt görs också en analys av vilka policybeslut och stöd som krävs. Slutligen genomförs en kommunikations- och folkbildningsinsats för att skapa ett starkt väljartryck för klimatomställningen.

Söderberg & Partners kommer att medverka i projektets arbete med finansmarknadslösningar och vara rådgivande experter under hela projektet.

Global Utmaning är oerhört glada att Söderberg & Partners går in som partner i Klimatagendan, deras ledning har visat stort intresse för klimatfrågan. Det är viktigt att få med finansiella aktörer i arbetet med klimatomställningen. Söderberg & Partners kan bidra till att öka insikten på finansmarknaden, som har en enorm potential att möjliggöra omställningen, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Som finansaktör har vi stor möjlighet att bidra till hållbar utveckling, och i detta ingår såklart den nödvändiga klimatomställningen. Vi ser att förvaltare och kapitalägare arbetar alltmer proaktivt, från att tidigare ha lagt fokus på exkludering av Co2-intensiva sektorer så tittar man idag på metoder att förena hela portföljer med Paris-målet. Sektorsvisa insatser är inte längre tillräckliga. Därför är Klimatagendans analys viktig och vi är glada över att stötta de kommunikationsinsatser som krävs för att accelerera Sveriges arbete mot nettonollutsläpp, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Läs pressmeddelandet här

Kontaktuppgifter:

Tove Ahlström, vd Global Utmaning
tove.ahlstrom@globalutmaning.c3177.cloudnet.cloud , 0761 64 06 11

Sofia Bernett, projektledare Klimatagendan, Global Utmaning
sofia.bernett@globalutmaning.c3177.cloudnet.cloud, 0722 54 00 43

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se, 0761 49 50 05

––

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Företaget bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Bolaget har ca 2400 medarbetare och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *