Meny

Global hälsa i perspektiv

- Agenda 2030 och målet om hälsa
Global hälsa i perspektiv

Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan Millenniemålen och Agenda 2030? Vad är biståndets funktion i en global hälsoagenda och vad är Sveriges roll? Skriften innehåller intervjuer med nio experter inom global utveckling. Syftet med den här publikationen är att övergripande definiera intressanta frågeställningar och skärningspunkter kring hållbarhetsagendan och global hälsa. Agenda 2030 redovisar ett brett synsätt på hälsa och inkluderar ett systemperspektiv som inte återspeglades i millenniemålen.

Utgiven: Februari 2016

GU-rapport 2016:1

ladda ner rapporten