Meny

"I vår tid behövs nya visioner"

"I vår tid behövs nya visioner"
Global Utmaning

8 år sedan

Johan Hassel:

Trots insikten om att vårt nuvarande sätt att leva inte är långsiktigt hållbart så fortsätter vi tills ett ”bättre paradigm” har presenterats. Tankesmedjor i allmänhet och Global Utmaning i synnerhet arbetar med att finna detta nästa paradigm för en hållbar utveckling. Det behövs nya visioner, en ny ekonomisk berättelse och en gemensam känsla av att samhället kommer att förändras till det bättre, skriver tankesmedjans VD Johan Hassel.

Vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn menade att människor sällan är benägna att överge det nuvarande paradigmet, trots att det har upphört att fungera, innan ett bättre har presenterats. Kanske är det så vi ska förstå människans förhållningssätt till dagens kriser. Med klimatförändringar som förstör ekosystem, ett dysfunktionellt finansiellt och ekonomiskt system, sociala orättvisor, extremism och framväxande fascistiska politiska rörelser.

Samhällsförändringar har historiskt varit möjliga när det funnits en kombination av demokratiska regeringar, tillgängliga samhällsresurser och starka civilsamhällen. Än är förutsättningarna goda – men det börjar bli bråttom. Det handlar om att koppla det abstrakta globala systemet till den sociala relationen i vårt lokala sammanhang.

Gemensamma mål i Agenda 2030

FN:s Agenda 2030, de ambitiösa 17 mål som världens regeringar har enats kring är unikt eftersom det är första gången som världen samlas kring ett antal gemensamma mål utifrån 1900-talets goda erfarenheter utifrån hur marknader, samhällen och välfärd har skapats. Det är även en insikt om hur bråttom det är att göra något åt klimatförändringarna innan det är för sent.

Vilket utvecklingsparadigm som skapas kommer att bli avgörande. I grunden är det en ekonomisk fråga som beror på om nästa ekonomiska tillväxtmodell kommer att ske inom planetens gränser. Om satsningar på hälsa och utbildning kommer att betraktas som kostnader samhället ibland har råd med eller som nödvändiga investeringar för att nå ekonomisk utveckling. Eller om marknaden ges likvärdiga förutsättningar att skapa företag och arbetstillfällen.

Världen är redo för ett nytt paradigm

Global Utmaning står för ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt förhållningssätt som för samman teoribildning och skapar nya idéer med aktörer från olika delar av samhället. Det är nödvändigt för att förstå komplexiteten i problembilden. Att inte behandla frågor var för sig utan se hur de hör ihop ger en helhetsbild.

Världen är redo för ett nytt paradigm. Det behövs nya visioner, en ny ekonomisk berättelse och en gemensam känsla av att samhället kommer att förändras till det bättre. När den ekonomiska logiken är inkluderande kan ett nytt tillstånd bli möjligt. Oberoende, opinionsbildande och okonventionella tankesmedjor som Global Utmaning behövs för att nå dit.

Johan Hassel, VD Global Utmaning
Kommentarer

2 comments

  • Hej Johan!
    Jag gissar att du menar Thomas Kuhn? Men jag jobbar faktiskt också med dessa frågor, om nya paradigm för nationalekonomin.
    Thomas Hahn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *