Meny

Global Utmanings Brexitbevakning

Global Utmanings Brexitbevakning
Global Utmaning

6 år sedan

UK:s (Storbritanniens och Nordirlands) utträde ur den Europeiska Unionen kommer att leda till negativa konsekvenser på en rad områden  för UK, EU och för Sverige. Mats Ringborg och Peter Kleen, seniora rådgivare till tankesmedjan, följer förhandlingarna på nära håll om utträdesavtalet och om de framtida relationerna mellan UK och EU27.

I mars 2017 presenterade Mats Ringborg och Peter Kleen rapporten Brexit: Trade Policy Implications and Challenges – a Swedish Perspective. Rapporten granskar de handelspolitiska konsekvenser och utmaningar som uppstår i förhållande till Brexit, med syftet att hjälpa svenska beslutsfattare inför förhandlingarna mellan EU-27 och UK. I rapporten har de identifierat olika alternativ för framtida handelsförbindelser samt frågan om UK’s tillträde till den inre marknaden och tullunionen. Rapportens analys och slutsatser står sig fortfarande, inte minst när det gäller vilka alternativa modeller som finns för hur de framtida handelsrelationerna mellan UK och EU27 ska regleras.

Kleen och Ringborg har sedan rapporten lades fram medverkat i en rad seminarier, föreläsningar och möten om Brexit. De har också varit ombedda att pA? utrikesdepartementet diskutera förhandlingsläget med handels- och EU-minister Ann Linde.

Mats Ringborg har dessutom representerat Global Utmaning i en särskild Brexit Think Tank Group som Europeiska kommissionen har tagit initiativ till. I gruppen, som hittills hållit två möten, deltar representanter från ett antal tankesmedjor från olika europeiska länder. Syftet är att diskutera läget i utträdesprocessen och analysera de två sidornas förhandlingspositioner.

Gruppens andra möte ägde rum i Bryssel 13 april. På dagordningen stod framförallt  frågor rörande det avtal om det brittiska utträdet som måste vara klart i höst, och de två sidornas syn på hur relationerna ska regleras efter det brittiska utträdet. Brexit Think Tank Group leds av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier eller av dennes ställföreträdare Sabine Weyand.

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *