Meny

Global Utmaning firar 15 år och lanserar sitt största projekt någonsin: Klimatagendan

Global Utmaning firar 15 år och lanserar sitt största projekt någonsin: Klimatagendan
Global Utmaning

3 år sedan

Vi står inför ett avgörande decennium där en exponentiell omställning krävs i en värld där beslut ska tas i en miljö av polarisering och vetenskapsskeptisism. Med 15 års erfarenhet i ryggen lanserar nu den oberoende tankesmedjan en programförklaring för en ny tid och sitt största projekt någonsin, samt bjuder in till tvärpolitiska samtal.

Under det digitala livesända jubileumseventet lyfte alla deltagare att tid att agera är nu och behovet av tvärsektoriella arbeten över traditionella silos. Betydelsen av städers roll i utvecklingen framgick tydligt, ett område där Sverige och Global Utmaning visat hur ett litet land i samarbete med en tankesmedja kan bli global föregångare och kunskapsbank. Femton av tankesmedjans rådgivare har i samband med jubileet delat med sig av sina spaningar om tiden som kommer. Dessa finns att ta del av på hemsidan. Intervjuer och länk till eventet här

Global Utmaning har i 15 år agerat katalysator i arbetet med att driva en långsiktig samhällsutveckling för en hållbar framtid och varit en partipolitiskt oberoende kompetensbank med helhetsperspektiv. Arbetet som påverkare och kunskapsskapare för hållbar utveckling har bl. a lett till att tankesmedjan i augusti blev utsedd av FN att samordna en av världens åtta Local 2030 Hubs, vilket innebär en möjlighet att sprida goda exempel från Sverige ut i världen. Men arbetet med att lyfta fram, förankra och leda forskning till politiska beslut är en utmaning i dagens politiska klimat.

  I kraft av vår oberoende roll i dagens polariserade samtalsklimat bjuder vi nu därför in riksdagspartiernas representanter till en serie av tvärpolitiska samtal om avgörande frågor för en hållbar framtid. Den första inbjudan går till partiernas klimatpolitiska talespersoner för att presentera Global Utmanings största projekt någonsin – Klimatagendan, säger Tove Ahlström, tankesmedjans vd.

Klimatagendan, som ska accelerera Sveriges klimatomställning – och även bli ett värdefullt bidrag till andra länders omställning – är initierad av Global Utmanings grundare Kristina Persson. Den innebär som första steg en konkret och integrerad analys av alla de vägval och möjligheter som Sverige står inför på vägen till nollutsläpp år 2045. Analyserna kommer bygga vidare på de rapporter och analyser som tidigare gjorts för olika sektorer. Det nya och unika med Klimatagendan är att hänsyn till helheten tas så att alla sektorer kan nå netto-noll utsläpp samtidigt. Resultaten kommer att presenteras för regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Parallellt med den grundläggande analysen av vad som måste ske inom olika sektorer görs också en analys av vilka lagar och regler som behöver ändras. Slutligen genomförs en kommunikations- och folkbildningsinsats för att skapa ett starkt väljartryck för klimatomställningen.

  Klimatagendans nationella analys ska också uttryckas och tillämpas lokalt. Det är viktigt, inte minst i vårt arbete med folkbildning och mobilisering av människors engagemang. Omställningen ska inte bara vara effektiv för klimatet och bra för Sveriges ekonomi, den ska också vara rättvis, säger Kristina Persson som är drivande i projektet tillsammans med Anders Wijkman.

De nästa tio åren är avgörande för mänskligheten, men tio år är en ytterst kort tid för att skapa stora strukturella förändringar.  Arbetet i Global Utmanings programområden Hållbara städer, Ekonomi & Governance, Klimat & Resurser och Hälsa & Välfärd fokuserar på strukturella utmaningar där Global Utmaning som oberoende tankesmedja kan agera katalysator.

  Global Utmaning har som mål att 2030, när vi firar 25-årsjubileum, kunna blicka tillbaka och summera att vi, våra partners och våra medlemmar agerade katalysator i omställningen av mänsklighetens viktigaste decennium.  Och att vi bidrog till att sprida fungerande modeller för hållbar omställning från Sverige till resten av världen i kraft av vårt oberoende och av vår starka koppling till forskningen, säger Global Utmanings ordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson.

 

Läs pressmeddelandet här 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *