Meny

Efter krisen: Sätt människor och miljö främst

Efter krisen: Sätt människor och miljö främst
Global Utmaning

3 år sedan

Tankesmedjans vd, Tove Ahlström skriver tillsammans med en rad miljöorganisationer i Aktuell hållbarhet om vikten att återbygga samhället efter covid-19 pandemin med människor och miljö i fokus.

Coronakrisen påverkar oss alla, här och nu. Vi behöver alla hjälpa till för att stoppa smittspridningen och rädda så många människoliv som möjligt. Samtidigt eskalerar klimatkrisen. Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus.

Vi befinna oss just nu i en global samhällskris orsakad av coronaviruset, där covid-19 snabbt sprids över världen. Det är en oerhörd tragedi för oss alla. Krisen är samhällsomvälvande och påverkar vår hälsa, våra liv och våra jobb.

/…/

Samtidigt pågår en annan kris. Mänsklig aktivitet har försatt vårt planetära system helt ur balans, vilket lett till en eskalerande klimatkris. Vårt beroende av fossil energi och stora mängder naturresurser är inte hållbart – det förstör själva grundvalen för vår existens.

Vilket i sin tur kommer att medföra fler samhällskriser om vi inte snabbt lyckas vända denna negativa utveckling. På samma sätt som vi nu lyssnar och agerar på råden från smittskyddsexperter, måste vi också lyssna på miljö- och klimatforskare och andra experter som larmat i decennier. Nu finns en chans att stanna upp, reflektera och ändra på ohållbara strukturer och beteenden. Låt oss lära oss av tidigare kriser och inte låsa fast oss i fossil infrastruktur och ohållbara affärsmodeller.

Vi står inför två val när vi nu måste bygga upp stora delar av samhällsekonomin på nytt: att skjuta klimat- och hållbarhetsåtgärderna på framtiden, eller att ta möjligheten att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus. Att helt undvika klimatkrisen går inte och med varje års försening kommer ytterligare konsekvenser. Lyckas vi på global nivå att snabbt ställa om och investera oss in i en klimat- och miljösmart framtid kan vi begränsa klimatförändringarna.

Stimulanspaket och åtgärder måste därför bidra till att uppnå hållbara samhällen i linje med FN:s globala mål och Parisavtalet. På så sätt kan vi kan bygga mer resilienta samhällen som bättre klarar framtida chocker och kriser. Och åtgärderna måste hjälpa människor på både kort och lång sikt.  Vi har inte råd att förlora mer tid och vi kan inte gå tillbaka till ”business as usual”.

Här är tre nyckelstrategier för att bygga tillbaka bättre efter krisen:

Sätt människor och miljö främst. Många människor kommer att förlora sina jobb, sin försörjning och sina inkomster. Prioritera stimulansåtgärder som snabbt skapar fler arbetstillfällen i hela Sverige inom hållbara framtidssektorer som exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, elektrifiering, hållbart jord- och skogsbruk, cirkulär ekonomi, digitalisering, forskning och utveckling och innovativa miljö- och klimatlösningar. Fokusera på att säkra försörjning för de mest sårbara i samhället. Inför skyddsnät och åtgärder för att hjälpa människor skola om sig och snabbt komma in i arbete inom framtidsbranscher.

Lämna fossilekonomin. Se till att alla de finansiella stimulanser som nu rullas ut bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Vår ekonomi måste användas för att uppnå välfärd för alla, inom våra planetära gränser. Se över de finansiella ramverken och reglera ekonomin så att den skapar samhällsvärde för alla och värnar våra livsmiljöer. Ta bort fossila subventioner och skattelättnader för fossil energi. Upphör med all offentlig finansiering av – eller investering i – fossil verksamhet. Principen att förorenaren ska betala ska gälla.  Sätt ett högre pris på koldioxid.

Framtidssäkra samhället. Satsa på lokal utveckling i linje med våra klimat- och hållbarhetsmål, med fokus på att uppnå resilienta samhällen som kan hantera framtida kriser. Investera i klimatanpassning, hållbar matförsörjning och andra åtgärder för att vi ska stå redo inför mer kraftfulla klimatförändringar. Säkra biologisk mångfald, våra kolsänkor och kolinbindning i skog och mark. Ta tillfället i akt att rikta satsningarna mot en mer hållbar och fossilfri infrastruktur och industri, exempelvis genom att påskynda de färdplaner som tagits fram på olika håll.

Överallt i samhället ser vi solidaritet, hjälpsamhet och nytänkande. På lokal nivå hjälps människor åt för att skydda riskgrupper och hjälpa dem att klara det mest basala, som att handla mat.

Vi kommer att klara av det här till slut. Men bara om vi hjälps åt, stöttar de allra mest utsatta och framför allt – ser till att bygga ett bättre ekologiskt och socialt hållbart samhälle efter krisen.

Tove Ahlström, vd, Global Utmaning

tillsammans med

Alex Brekke, Amazon Watch Sverige
Carolina Togård, ordförande Cradlenet
Jessica Lovell, talesperson, Extinction Rebellion Sverige
Frida Dunger Johnsson, Emmaus Stockholm
Pella Thiel, ordförande, End Ecocide
Hanna Dahlström, kanslichef FIAN Sverige
Anna Stenvinkel, generalsekreterare, Forum Syd
Mari Larsson, Fridays for Future Lysekil
Astrid Berntsson, Fridays For Future Södertälje
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Titti Knutsson, ordförande, Klimatfolket i Östergötland
Karin Sundby, ordförande, Klimatriksdagen
Johanna Norrbo, Fossil Free Divestera AP-fonderna
Kristina Modigh, Fossilgasfällan
Tove Lönneborg, ordförande, Fältbiologerna
Frida Berry Eklund
, verksamhetsledare, Föräldravrålet
Mikael Sundström
, ordförande, Jordens Vänner
Isadora Wronski, chef, Greenpeace Sverige
Emma Sundh, Maria Soxbo & Johanna Nilsson, grundare Klimatklubben
Alexandra Davidsson, generalsekreterare, föreningen Medveten Konsumtion
Martin Hedberg, styrelseledamot, Omställningsnätverket
Robin Zachari, kanslichef Skiftet
Samuel Kazen Orrefur, Positiva Pengar
Toya Westberg, ordförande Researchers Desk
My Sellberg, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Sara Ivarsson, Stoppa Preemraff  
Paula Richter, ordförande Psykologer för Hållbar utveckling
Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation
Jonas Bane, ordförande Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening, SMUF
Anders Nilsson, Teater K, Scenario 2030
Ingmar Rentzhog, vd, We Don’t Have Time

Texten är ett utdrag, läs hela artikeln på Aktuell Hållbarhet


Ta gärna del av tankesmedjans övriga projekt inom Klimat och Resurser – läs mer om Superklimatplanen

Vill du vara med och stödja Global Utmanings verksamhet? Läs mer om hur det går till – Stöd oss

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *