Meny

Tag: #Klimatet och omställningen


Vill du verka för en rättvis klimatomställning?
Global Utmaning

2 år sedan

Global Utmaning söker projektkoordinator till forskningsprogrammet FAIRTRANS

I rollen som projektkoordinator ingår löpande samarbete med aktörer från det civila samhället i syfte att genomföra dialog om policy för att uppnå målen, seminarier och andra kommunikationsinsatser liksom administrativ och ekonomisk planering och uppföljning av projektet.