Meny

Vägar till effektivare integration

- Goda integrationsexempel från svenska kommuner
Vägar till effektivare integration

Journalisten och författaren Karin Alfredsson har tagit fram en förstudie från fem svenska kommuner som arbetar långsiktigt med integration; Skellefteå, Kristianstad, Botkyrka, Åre och Krokom. Där har hon träffat integrationsansvariga på olika nivåer, politiker och representanter för civilsamhället.

Utifrån dessa kommuner kan några slutsatser konstateras; bland annat att det har stor betydelse med en positiv attityd till invandring, samarbete mellan kommunen, myndigheter, civilsamhälle och det lokala näringslivet och ett tydligt ledarskap, både på politisk och tjänstemannanivå.

Författare: Karin Alfredsson

Utgiven: November 2017

GU-rapport 2017:6

ladda ner rapporten