Meny

Urbaniserad värld

- Nya steg mot hållbara städer
Urbaniserad värld

Stadsutvecklingen står inför stora utmaningar. Den snabba urbaniseringen innebär både hot och möjligheter. I den här antologin finns bidrag som vill få fram att städer blir hållbara bara om ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter behandlas – samtidigt. Skriften vill bidra till handlingskraft genom att öka förståelsen och bidra till tydligare förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna.

Utgiven: Mars 2011

GU-rapport 2011:2

ladda ner rapporten