Meny

The Nordic Way

- Equality, Individuality and Social Trust
The Nordic Way

I skriften The Nordic Way ger vi några rimliga förklaringar till de relativa framgångarna för de nordiska samhällena. Vi hoppas att dessa erfarenheter kan öka förståelsen för vårt sätt att göra saker och inspirera till debatt och utveckling i andra delar av världen.

Skriften lyfter fram utmaningar kring demografi och hur ökad jämställdhet är en nyckelfaktor för att skapa hållbar tillväxt och god välfärd.

Författare: Klas Eklund, Henrik Berggren / Lars Trägårdh, Kristina Persson och Barbro Hedvall.

September 2011

GU-rapport 2011:5

ladda ner rapporten