Meny

Naturligt hög arbetslöshet?

Om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet
Naturligt hög arbetslöshet?

Det har funnits en bred svensk konsensus i ekonomkåren kring frågan varför den svenska arbetslösheten bitit sig fast vid så hög nivå sedan 1990-talskrisen. Det har betraktats som ett utbudsproblem som bara kan lösas med strukturella reformer på arbetsmarknaden, såsom mindre generös a-kassa, mindre strikt arbetsrätt, försvagade fackföreningar och lägre skattekilar. Det teoretiska och empiriska stödet för detta synsätt är dock betydligt mindre än man kan tro hävdar rapportförfattaren Göran Zettergren, chefsekonom på TCO.

Göran Zettergren menar vidare att erfarenheter från såväl Sverige som andra länder ger snarare vid handen att den höga strukturella arbetslösheten är resultatet av en misslyckad stabiliseringspolitik.

Författare: Göran Zettergren

Utgiven: 2012

GU-rapport 2012:1

ladda ner rapporten