Meny

Kina– medspelare eller motspelare i klimatkampen?

Kina– medspelare eller motspelare i klimatkampen?

Kina är idag jämte USA världens största utsläppare av koldioxid. Global Utmanings fjärde klimatrapport om Kina är skriven av Karl Hallding, expert vid Stockholm Environment Institute (SEI). Den belyser vad som sker i Kina på klimatområdet och hur man på bästa sätt – bl.a. genom ökat samarbete – kan få med Kina i klimatkampen.

Författare: Karl Hallding

Utgiven: 2008

GU-rapport 2008:1

ladda ner rapporten