Meny

Global Economic Governance

Om G20 och de nordiska länderna
Global Economic Governance

Varken Sverige eller något av de övriga nordiska länderna är medlemmar i G20. Med tanke på denna grupperings centrala roll, särskilt efter det att man med början år 2008 har mötts årligen på stats- och regeringschefsnivå, har de nordiska länderna ett uppenbart intresse av insyn i G20-arbetet och av att överväga möjligheter till påverkan.

I rapporten framförs vissa förslag i dessa avseenden. En utgångspunkt för förslagen är ett uttalande i det svenska programmet för ordförandeskapet i Nordiska Rådet 2013 – att ”våra länder i internationella sammanhang uppfattas som en grupp” och att detta ”skapar förutsättningar för gemensamt internationellt uppträdande och gemensamma lösningar även utanför det samarbete som är reglerat i Nordiska ministerrådet”.

Utgiven: November 2014

GU-rapport 2014:4

ladda ner rapporten