Meny

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor
En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan är en antologi skriven av sex författare i samråd med Global Utmanings programråd för Hållbara Städer. Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbara omställning – Agenda 2030. Plattformen hanterar en såväl ekonomisk, som social och miljömässig omställning av ”bostadsfrågan”, det vill säga boendet, byggandet och stadsutvecklingen. Antologin innehåller dels förslaget till plattform för samverkan och dels fem bidrag som konkretiserar problem och utmaningar.

Medverkande författare:
Carl-Johan Engström
Carolina Nordling
Erik Stenberg
Kristian Skånberg
Malin Bosaeus
Victoria Kalén

Utgiven 1 oktober 2019

GU-rapport 2019:5

ladda ner rapporten