Meny

En global lyxfälla

- långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning
En global lyxfälla

Magnus Lindmark, professor i ekonomisk historia vid Umeå Universitet har på uppdrag av Global Utmanings Ekonomiska råd skrivit rapporten ”En global lyxfälla? – långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning”.

Rapporten är en historisk genomgång över hur skuldsättningen i olika länder varierat över tid, samt hur sambandet mellan privata och offentliga skulder ser ut.

Rapportförfattaren konstaterar dels att industriländernas skuldsättning aldrig varit högre i modern tid, och att skuldbördan idag främst är fördelad på hushållen. Dessutom visar rapporten att de svenska hushållens skuldsättning fortsätter att öka, inte minst i jämförelse med många andra länder.

GU-rapport 2011:3

ladda ner rapporten