Meny

Det dolda biståndet

- Frågor och svar om migranters remitteringar
Det dolda biståndet

Remitteringar till utvecklingsländer uppgår till omkring tre gånger det samlade statliga biståndet. Det är ett av de tydligaste exemplen på hur migration är intimt förknippat med samhällsutveckling. Den här skriften syftar till att väcka nyfikenhet, belysa aktuella politiska och sociala aspekter av remitteringar och uppmuntra till diskussion.

Redaktörer: Andrea Monti och Veronica Nordlund
Utgiven: Juni 2014

GU-rapport 2014:3

ladda ner rapporten