Meny

Brexit: Trade Policy Implications and Challenges

a Swedish perspective
Brexit: Trade Policy Implications and Challenges

Tankesmedjans rådgivare Mats Ringborg och Peter Kleen har sammanfattat en policybrief med rekommendationer för svensk handelspolitik. De har granskat handelspolitiska konsekvenser och utmaningar som uppstår i förhållande till Brexit, med syftet att hjälpa svenska beslutsfattare i sina förberedelser inför de kommande förhandlingarna mellan EU-27 och Storbritannien. I rapporten har de identifierat olika alternativ för framtida handelsförbindelser samt frågan om Storbritanniens tillgång till den inre marknaden och tullunionen.

Författare: Mats Ringborg och Peter Kleen

Utgiven: Mars 2017

GU-rapport 2017:1

ladda ner rapporten