Meny
Martina Reppen

Martina Reppen

Praktikant

Martina kommer under hösten 2021 att praktisera på Global Utmaning, där hon främst kommer att assistera inom projekten som drivs inom ramen för Agenda 2030 och hållbara städer. Martina läser masterprogrammet Ledarskap för Hållbar Samhällsutveckling vid Södertörns Högskola, som är ett tvärvetenskapligt program mellan disciplinerna sociologi, nationalekonomi och företagsekonomi. Martina är i färd med att avsluta sitt examensarbete om svenska kommuners implementering av Agenda 2030, med fokus på samverkan och kapaciteten för det inom den kommunala organisationen. 

martina.reppen@globalutmaning.se