Meny

#Women4Cities

– Building #Cities4All #LeavingNoOneBehind


Global Utmaning släpper en ny vodcastserie #Women4Cities – Building #Cities4All #LeavingNoOneBehind om jämställdhet, urbanisering och hållbarhet. För att uppnå en hållbar stadsutveckling globalt och hitta lösningar som fungerar för alla är det viktigt att förstå de utmaningar som kvinnor möter, men också att kvinnor är nyckeln till många av lösningarna. Women4Cites-samtalen lyfter vägen framåt, och kvinnorna delar lärdomar av deras erfarenhet av inkluderande hållbar stadsutveckling och rekommendationer till andra.

I varje avsnitt intervjuar vi en kvinna som arbetar med stadsutveckling men från olika sektorer och perspektiv. Intervjuserien publiceras på YouTube mellan den 15-19 juli. I de fem första avsnitten medverkar:

  1. The city we want – Elin Andersdotter Fabre, Global Utmaning
  2. Bringing the local experience to the global scene – Maimunah Mohd Sharif, UN-Habitat 
  3. Know your city – Sheela Patel, SDI, Spark
  4. Letting the grassroots lead – Rose Molokoane, SDI, Okasi Saving Scheme
  5. Feminist foreign policy in practice – Louise Lindfors, Afrikagrupperna

#Women4Cities – Building #Cities4All #LeavingNoOneBehind is an interview series by Global Utmaning about gender equality, urbanization and sustainability. To achieve a sustainable urban development globally and find solutions that work for everyone, it is crucial to understand the challenges women face but also that women are key to many of the solutions. The Women4Cites conversations highlights the ways forward, and the women share lessons learned from their experience of inclusive sustainable urban development as well as recommendations to others.

Each episode is a conversation with a woman that works with urban development in different sectors and from a variety of perspectives. The series is published on YouTube the 15-19 of July:

  1. The city we want – Elin Andersdotter Fabre, Global Utmaning
  2. Bringing the local experience to the global scene – Maimunah Mohd Sharif, UN-Habitat 
  3. Know your city – Sheela Patel, SDI/Spark
  4. Letting the grassroots lead – Rose Molokoane, SDI/Okasi Saving Scheme
  5. Feminist foreign policy in practice – Louise Lindfors, Afrikagrupperna