Meny

Vad är en hållbar livsstil? 

Vad är en hållbar livsstil? 
Global Utmaning

2 år sedan

Vad är en ”hållbar livsstil” och för vem är det “hållbara livet” hållbart? Frågorna ligger till grund för Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen – ett tvåårigt forskningsprojekt med uppstart våren 2020 som genomförs av Tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Konstfack, Högskolan Halmstad och Designbyrån Usify. 

Vad är en hållbar livsstil?
Debatten kring hållbarhet och behovet av mer handlingskraft i klimatfrågan får allt mer uppmärksamhet i den allmänna diskussionen. Som en reaktion på klimatkrisen växer olika “hållbara livsstilar” sig starkare. Frågan är hur hållbara dessa livsstilar är i praktiken och framförallt för vem.

Många livsstilsprojekt går ut på att “konsumera rätt produkter” eller “resa klimatsmart”, livsstilar som förutsätter både tid och ekonomi. Parallellt med detta lever många människor redan ett liv som i praktiken är det mest hållbara, just på grund av att dessa förutsättningar saknas. 

Olika bilder av vilken typ av förändring som bör ske, vem som ska förändras och hur, skapar olika grupperingar och förståelser av vad det innebär att “leva hållbart”. Det får praktiska konsekvenser för hur vi designar och planerar för en mer hållbar utveckling.

En mer inkluderande och nyanserad förståelse om vad det innebär att leva “hållbart” är en förutsättning för en hållbar utveckling. Med bara 10 år kvar att genomföra Agenda 2030, vars ledord är “leave no one behind”, blir ett synliggörande av exkluderande processer i den omställning som vi står inför särskilt viktigt.  

Projektet kommer att inledas med en intervjustudie i syfte att kartlägga debatten om hållbarhet så som den förs Sverige. Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp kommer därefter utveckla designförslag och prototyper med uppgift att problematisera debatten om hållbarhet och visa på möjligheter att bredda rådande förståelse av vad det innebär att leva hållbart till att inkludera fler grupper av människor och fler sätt att leva. 

Här kan du läsa mer om projektet och här kan du engagera dig. 

Projektet är finansierat av Energimyndigheten. 


Kontakt
Joel Ahlgren, Projektledare Global Utmaning

Omslagsbild: Marc Kleen på Unsplash

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *