Meny

#UrbanGirlsMovement

Tre fjärdedelar av världens fattigaste människor bor i lägre medelinkomstländer och en miljard i informella ”slumområden”. Ofta utan sociala skyddsnät och under svåra levnadsförhållanden. Ojämnt fördelade resurser, förtryck och social exkludering drabbar särskilt unga kvinnor och flickor. Att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling är därför avgörande för att städer ska bli inkluderande och hållbara, och därmed uppnå Agenda 2030.

”Planera en stad för flickor – och den kommer fungera för alla.” Det är tanken bakom tankesmedjans initiativ #UrbanGirlsMovement, som startade under 2017. Initiativet är framför allt en samverkansplattform för aktörer som utgår från flickors uppväxtvillkor och unga kvinnors behov i stadsutveckling. Inom initiativet är ambitionen att kartlägga initiativ, lyfta goda exempel och synliggöra forskning inom feministisk stadsutveckling, med syftet att främja en utformning av städer som är inkluderande och hållbar för alla.

Om vi lyckas uppnå FN:s mål för Agenda 2030 och New Urban Agenda kommer till stor del att bero på om samhällen blir inkluderande och jämställda, och tar hänsyn till de socioekonomiska behoven för framtidens generationer. Några av de viktigaste målen för en hållbar omställning är de om hälsa och uppväxtvillkor, unga, flickor och kvinnor, allt mer växande städer och ojämlikhet.

Projektet kommer att kartlägga goda exempel och användbara verktyg i syfte att inspirera och sprida kunskap om vad feministisk stadsutveckling är, och hur det tillämpas i praktiken. Kartläggningen ämnas vara användbar för både beslutsfattare, samhällsplanerare inom kommuner, arkitekter, tvärsektoriella organisationer i fält, med fler. Därför har tankesmedjan tagit fram en digital världskarta som goda lokala exempel på genomförandet.

De verktyg och policyrekommendationer som projektet genererar är även förslag på hur svenskt utvecklingssamarbete kan inkludera en bredare och tydligare urban dimension. De kan dessutom vara användbara för kommuner att identifiera var resurser behövs och behov finns. För medborgarna kan det bli ett sätt att ställa krav på hållbara investeringar som långsiktigt kan bidra till förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och säkerhet, samt förbättrade möjligheter till utbildning och sysselsättning i städer. Några av slutsatserna från organisationernas lärdomar sammanfattas i konkreta förbättringsförslag i rapporten #UrbanGirlsMovement – Från lokala goda exempel till globala lärdomar.

Tankesmedjan Global Utmaning och Botkyrka Kommun har för perioden 2018–2019 beviljats stöd från Vinnovas utlysning social innovation mot segregation. Projektet går ut på att skapa en hubb för feministisk stadsplanering i kommunen. Unga tjejer kommer själva ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrummet. Projektet lanserades internationellt på World Urban Forum i Kuala Lumpor med policy breifen #UrbanGirlsMovement – Guidelines for feminist urban development.

Sedan 2017 pågår ett pilotprojekt finansierat av Vinnova i Botkyrka kommun. Läs mer om projektets genomförande och innovationslabben i Botkyrka. Se även Kortfilmen om Urban Girls Movement samt besök Urban Girls Movement Portalen eller vandra rund i Minecraftmodellen med förslag för Fittja Centrum i 3D.

På FN:s World Cities Day presenterades slutresultatet från #UrbanGirlsMovement, ett projekt för feministisk stadsutveckling som verktyg för Agenda 2030 i Sverige och globalt. Under dagen samlades svenska och internationella aktörer för att presentera och tillsammans diskutera projektets resultat och lärdomar. Under dagen var SVT på plats, och rapporterade när en av projektets Urban Girls lämnade över slutrapporterna, #UrbanGirlsCatalogue  och #UrbanGirlsHandbook till regeringen och andra beslutsfattare på internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Sveriges radio P4 gjorde ett inslag som kan höras här. Läs även debattartikeln ”Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle” i Dagens ETC Debatt 31 oktober 2019.

 

 

 

 

 

Kontakt: tove.julin@globalutmaning.c3177.cloudnet.cloud