Meny

Tredje innovationslabbet i Botkyrka

Tredje innovationslabbet i Botkyrka
Global Utmaning

3 år sedan

Den 22:a november fortsatte projektet #UrbanGirlsMovement med sitt tredje innovationslabb i Botkyrka. I projektet kommer tjejer och unga kvinnor genom sex innovationslabb ta fram hållbara lösningar på gemensamt identifierade problem i det offentliga stadsrummet i Botkyrka. De specifika platser som studeras Fittja Torg och Fittja Centrum.

Under de två tidigare labben hade deltagarna utforskat kontexten och utmaningarna som finns i området, och identifierat fyra specifika platser som skulle kunna förbättras. Eftersom innovationslabben bygger vidare på varandra blev detta utgångspunkten för det tredje labbet. Deltagarna delades upp i grupper som jobbade med de olika platserna: torget, centrum, baksidan av centrum och stationen.

I början av workshopen, som hölls av Ola Möller från Methodkit, fick deltagarna bolla snabba, galna och inkluderande idéer. Efter det fick varje grupp fokusera i mer detalj på två förslag var, vilket innebar att de fick tänka mer på till exempel kostnad, byggnadstid, hur förslaget förändrar platsen samt eventuella motsättningar till idén och vad detta skulle kunna få för konsekvenser. Förslagen samlades sedan in och kommer delvis att ligga till grund för de lösningar som kommer att vidareutvecklas under vårens labb.

Som förberedelse inför våren fick deltagarna under andra delen av labbet lära sig mer om Block by Block, FN:s tillämpning av det populära datorspelet Minecraft som inkluderande verktyg i stadsplanering. Illustrationerna gjordes av Thomas Melin från Sida och Klodeta Krasniqi från UN-Habitat Kosovo som båda har utvecklat och genomfört liknande projekt i ett flertal andra länder.

Avslutningsvis berättade Marcus Nyberg, senior forskare på Ericsson om hur han jobbat med Block by Block i Johannesburg och använt sig av mixed reality för att visa upp lösningarna i realtid direkt på den offentliga platsen man jobbar med (tekniken är densamma som den som använts i det populära spelet Pokemon Go).

Nästa innovationslabb som äger rum under en helg i februari. Då kommer lösningarna för platsen designas i Block by Block och därefter ställs de ut på platsen så att invånarna kan ta del av det arbete som gjorts. Läs mer om projektet Urban Girls Movement i Botkyrka här.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *