Meny

Reflektioner om presidentvalet i USA 2020

Reflektioner om presidentvalet i USA 2020
Global Utmaning

2 år sedan

Många i Sverige har en relation till USA och Global Utmanings frågor är i allra högsta grad kopplade till valutgången i presidentvalet. Efter en natt med lite sömn samlades Global Utmanings seniora rådgivare Anders Wijkman, Lin Lerpold, Hanna K Nelson och Jakob Trollbäck och delade med sig av sina reaktioner på det oklara valresultatet. Samtalet modererades av styrelseordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson och kan ses i efterhand: Reflektioner om USA-valet 2020. 

Många är överens om att en det är en läskig utveckling för demokratin. Enligt Anders Wijkman får man räkna med att Trump med alla medel kommer försöka hålla sig kvar vid makten. Enligt Wijkman är Trumps stoppande av rösträkningen ett beteende från en diktator och inte en ledare i ett demokratiskt land. Det är farligt att Trump knyter arm med auktoritära ledare runt om i världen, det bidrar till att nya antidemokratiska normer bildas, sa Wijkman.

Hur skall vi förstå den utveckling som vi ser i USA?

Hanna K Nelson svarade att det inte är så att det här plötsliga har hänt, utan det är ett urholkande av det demokratiska systemet i USA som vi pågått länge och är inte bara en effekt av Trump. Det är istället något som möjliggjort att en sån ledare som Trump kan växa fram.

Wijkman lyfter att det är en katastrof för Amerika men också för världen när de internationella samarbeten som byggts upp under decenier börjar krackelera. Talet från Trump under valmorgonen är lika obegripligt som det mesta han gjort senaste fyra åren och det tar ett tag att förstå hur livsfarligt det som han säger egentligen är.

Hur ser de framtida möjligheterna att arbeta med klimatfrågan ut i värden om det är så att Trump blir kvar som president?

Anders Wijkman menar att det blir svårt, inte minst i en situation där vi har medborgare i industriländer och en övre medelklass i utvecklingsländer vars fotavtryck är så är mycket större än människor i låginkomstländer. Enligt Wijkman är det en fråga som kommer bli mer och mer viktigt. ”Vi kan inte be människor välja något som är långsiktigt gynnsamt snarare än något som är kortsiktigt gynnsamt om den här ojämlikhet och orättvisan kvarstår”.

Enligt Lin Lerpold är det inte nattsvart på klimatsidan om Trump vinner –  teknikutvecklingen fortsätter och engagemanget för näringslivets omställning är stort, såväl i USA som globalt. ”Däremot skulle det gå oerhört mycket snabbare med klimatarbetet om Biden gick segrande ut ur presidentvalet”.

Catarina Rolfsdotter-Jansson fortsätter samtalet och redogör för hur Trump har dragit ut 2 miljarder dollar ur FNs grön klimatfond. Hur kommer detta minskade bidrag att påverka villigheten bland andra bidragsgivare att engageras sig i klimatfonden?

Enligt Hans Alldén kommer klimatarbetet att fortsätta, så även den teknologiska utvecklingen, både här och i USA. Däremot kommer balansen att ändras om Trump sitter kvar som president, vilket kommer sätta press och göra att det blir tuffare för EU. Balansändringen kommer även påverka andra länder, exempelvis Brasilien. Det kommer bli svårare för politiker runt om i värden att hålla klimatarbetet uppe, men såklart kommer klimatarbetet att fortsätta, sa Alldén.

Jakob Trollbäck tog sedan vid och lyfte att en omställning kommer hända, för att det måste hända. ”Vi har 10 år på oss eller kanske egentligen 8 år, att ställa om. Vi måste tro på framtiden och det vi gör”.  Vi lever idag i en helt annan värld än för 5 år sedan, då hade vi varken Corona, Brexit eller  Trump som USAs president, och vi kommer kunna skapa en helt annan värld om 10 år också, men då måste vi hitta de rätta drivkrafterna och det handlar om att bygga något tillsammans.

Nelson lyfte sedan avsaknaden av visioner i det amerikanska valet. Hur har vi hamnat där? I den politiska retoriken ryms idag inga löften om det långsiktiga, eftersom man bara pratar om ett kaos. Enligt Nelson är det stora problemet att det egentligen inte finns något erbjudande. På global nivå har vi lyckats ta fram agenda 2030 och fantastisk global vision, varför klara vi inte av det på nationell eller global nivå? Hur kommer man ur det? Vad är drömmen man ska rösta på idag, och i det här fallet ” Vad är American Dream idag”?

Rolsdotter-Jansson lyfter att Global Utmaning arbetar med många av de frågor som har lyfts i samtalet och som är relevanta för presidentvalet i USA. Vad är Global Utmanings roll att navigera i den kontexten som vi nu befinner oss i?

Enligt Wijkman menar det ytters är en fråga mellan kort- och långsiktighet där Global Utmaning skulle kunna göra väldigt mycket.

Vi måste ompröva vår roll i civilsamhället. Förr i tiden jobbade civilsamhället dag och natt för att försvara demokratin, idag finns inte samma engagemang menade Alldén. Vi måste inse att demokratin är allvarligt hotat och amerikanska valet är en del av detta. Därmed måste vi och Global Utmaning, engagera oss starkare och mer helhjärtat i hela det civila samhället och inse att det nu är ett farligt läge, sa Alldén.

Vi lever i en värd där om någon skulle säga som Martin Luther King ” I Have a Dream” skulle man tänka ” vad är det där för tokstolle, kom med ett konkret förslag för tusan”. Naturligtvis måste allt vi gör drivas av visioner om vart vi vill komma, men idag har bilderna om var vi vill komma istället ersatts av att vi vill undvika domedagen, sa Trollbäck.

Som en del av visionsskapande arbetet, tror Wijkman att vi måste komma ut och prata med folk i fysiska möten. Det räcker inte med social media och tidningsartiklar, vi måste lära oss av hur folkbildningen gick till i slutet på 1800 talet början på 1900 talet, förstå vår samtid.

Enligt Nelson har Global utmaningar en fantastisk samling bland seniora rådgivare, men om vi ska vara självkritiska tror jag att vi idag inte riktigt når ut till ”vanligt folk”.  Vi borde istället fokusera på hur vi kan samarbeta mer med verkliga folkrörelser och fånga upp på ett annat sätt och bli mer modernt. Nelson skulle vilja se en tydligare lokal förankring”.

Se hela samtalet i eferhand: Reflektioner om USA-valet 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *