Meny

Världen behöver ett nytt IMF

Förslag till reformer
Världen behöver ett nytt IMF

Finanskrisen har blottlagt stora svagheter i det internationella finanssystemet, dess regelverk och övervakningssystem. På sitt sätt har finanskrisen gett nytt liv åt ett tynande IMF.

Krisen understryker med skärpa att de internationella institutioner som skulle hantera de transnationella och globala finansiella marknaderna måste reformeras. Dessa institutioner måste bidra, inte bara till en ekonomisk utveckling som är hållbar över tiden utan också till en utveckling som tar hänsyn till fördelningen av ekonomisk makt och resurser mellan världens länder, minskar fattigdomen och bidra till att hejda klimatförstörelsen. Utmaningarna gäller mycket mer än den globala finansmarknadens funktionssätt och de borde få konsekvenser för många globala och transnationella institutioner. Här fokuserar vi på IMF:s roll och struktur, men gör det utifrån detta grundläggande perspektiv.

I rapporten – Världen behöver ett nytt IMF – ger Karin Rudebeck förslag till reformer till ett nytt IMF.

Författare: Karin Rudebäck

Utgiven: 2009

GU-policyanalys 2009:1

ladda ner rapporten