Meny

Vad gör rika med sina pengar?

Om inkomster, skatter och investeringar
Vad gör rika med sina pengar?

Ökade inkomster för de översta procenten av inkomsttagarna borde ha lett till högre investeringsutveckling i den reala ekonomin. Sedan 1970-talet har den gruppen ökat sin inkomstandel på bred front inom OECD. I rapporten ”Vad gör rika med sina pengar?” från Global Utmaning, presenterar Sandro Scocco, chefekonom på Global Utmaning, och Lars-Fredrik Andersson, docent i Ekonomisk historia vid Umeå Universitet, statistiska analyser över sambandet mellan ökad inkomstandel för den rikaste procenten och investeringsutvecklingen. Analysen pekar på att det inte finns något positivt samband, snarare tvärtom. Presentationen sändes i SVT Forum och kan ses här!

Leder större inkomstskillnader till högre tillväxt och lägre arbetslöshet? Kan den rika procenten stimuleras att investera och skapa tillväxt? Länge har det funnits teorier och uppfattningar om att den rika procenten kan skapa högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Detta har lett till att många länder försökt stimulera just denna grupp genom lägre skatter och avregleringar i kombination med lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen för att öka viljan att arbeta.

Men idag ifrågasätts detta synsätt alltmer. Arbetslösheten har inte fallit tillbaka, skuldsättningen i både stat och hushåll har ökat kraftigt. Till detta kan läggas en oroande kraftig ökning av inkomstskillnader, som i teorin borde ha lett till en ökad andel av investeringar i den reala ekonomin.

Författare: Sandro Scocco och Lars-Fredrik Andersson

Utgiven: 2013

GU-rapport 2013:2

ladda ner rapporten