Meny

How can we understand the times we are living through?

How can we understand the times we are living through?

Allan Larsson, senior rådgivare till Global Utmaning, publicerar en rapport som söker djupare förklaringarna bakom Brexit, Trumps politiska framgångar och andra neo-nationalistiska rörelser. Hans tes är att samhällsutvecklingen går i långa vågor, som kan sträcka sig över 30-40 år. Det vi nu ser är slutet på en av dessa långa vågor, som kan beskrivas som globalisering på nyliberal grund. De bärande teorierna imploderade i finanskrisen och i efterverkningarna av den. Det har skapat ett tomrum, där det saknas bärande teorier som ger riktning och mål för politik och samhällsutveckling. Tomrummet fylls nu med nynationalism, protektionism och främlingsfientlighet, ett explosivt tomrum. Det är där vi befinner oss. Men varför?

Författare: Allan Larsson

Utgiven: Mars 2017

GU-rapport 2017:2

ladda ner rapporten