Meny

Transnationella band

nya perspektiv på migranters villkor och resurser
Transnationella band

Kan ett nytt perspektiv på nyanländas villkor och resurser underlätta integrationen?

Människor som flyttar från ett land till ett annat behåller band till sina ursprungsländer. Många som kommer till Sverige som asylsökande eller anhöriga bär på ett ansvar för att försörja familj och släktingar som finns kvar i hemlandet. Det är inte ovanligt att asylsökande har tvingats skuldsätta sig för att kunna ta sig till Sverige.

Slutrapporten ”Nya perspektiv på migranters villkor och resurser” sammanfattar projektet Transnationella bands” slutsatser och ger en överblick över projektets aktiviteter. Genom en vidgad kunskapsplattform och förslag till åtgärder och uppföljning hoppas vi ge myndigheter och organisationer utökade möjligheter att möta asylsökandes behov på ett bra sätt.

Författare: Lisa Pelling/Veronica Nordling/Anna Horgby

Utgiven: Augusti 2013

GU-rapport 2013:5

ladda ner rapporten