Meny

Stockholm School of Governance

Resultatet från den Vinnova finansierade förstudien School of Governance
Stockholm School of Governance

Sverige står, i likhet med andra länder, inför ett omfattande behov att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Vår framtid vilar i hög grad på ett kompetent och förändringsbenäget ledarskap inom såväl offentlig som privat sektor. Det ställer stora krav på forskning och utbildning inom området governance. Den Vinnova finansierade förstudien för att undersöka behovet av en School of Governance avslutades under våren 2019. Resultatet går att läsa i rapporten – Stockholm School of Governance.

Utgiven: Augusti 2019

GU 2019:4

ladda ner rapporten