Meny

Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning” – en rapport av Handelsforskaren Sophie Nachemson-Ekwall som lyfter fram vikten av ta fram hållbarhetsobligationer med både gröna och sociala mål såväl som rena sociala obligationer. Detta är avgörande för Sveriges ambitioner att nå FN:s globala mål, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Rapporten bygger vidare på en studie om den svenska marknaden för hållbarhets- och sociala obligationer, genomförd under oktober 2018–oktober 2019. Under sommaren 2020 gjordes en uppdatering av materialet, inklusive uppföljande intervjuer.  Rapporten innehåller en översikt av internationella erfarenheten av hållbarhets- och sociala obligationer och även exempel på möjliga svenska emittenter och en beskrivning av det nya finansinstrumentet sociala utfallskontrakt. 

 

Författare: Sophie Nachemson-Ekwall

Utgiven: September 2020

GU-rapport 2020:02

ladda ner rapporten