Meny

En social bopolitik för Sverige

- policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling
En social bopolitik för Sverige

En social bopolitik för Sverige är en plattform för samverkan som bygger vidare på förslagen som formulerades i idéskriften En ny plattform för att lösa bostadsfråganIdéskriften låg till grund för den serie policydialoger som genomfördes våren 2020 med aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Dialogerna tydliggjorde vilka hinder som finns idag och synliggjorde vilka lösningar som måste till.

En social bopolitik för Sverige samlar slutsatserna från dialogerna och ämnar att vidga bofrågan med skärpta och handlingsinriktade rekommendationer. Sverige behöver en ny social bostadspolitik som läker tidigare sår och skapar en hållbar framtid för hela Sverige. En sådan politik bör behandla de fem fokusområden som utvecklas i denna skrift:

1. Boendeformer; 2. Befintliga beståndet; 3. Byggande; 4. Finansiering; 5. Samverkan och ansvarsfördelning

Författare:
Carl-Johan Engström
Christer Larsson
Monica von Schmalensee
Sophie Nachemson-Ekwall

Utgiven: november 2020

GU-rapport 2020:03

ladda ner rapporten