Meny

Shaping the Future

Social, Liberal and Democratic Capitalism for the 21st Century
Shaping the Future

Ulf Dahlsten, senior rådgivare till tankesmedjan har tagit fram en skrift där han diskuterar hur en global marknadsstyrning baserad på rättstatsprincipen kan se ut. En fungerande global styrning är en förutsättning för EU och dess medborgare att skapa en smart, hållbar och inkluderande tillväxt med berättelser om hopp och förtroende för vår gemensamma förmåga att forma framtiden. Endast med global styrning kan vi nå målen i Agenda 2030, ett hållbart och öppet globalt samhälle med lika möjligheter, full sysselsättning, god utbildning för alla, allmän hälso- och sjukvård och en rimlig fördelning av de förmögenheter som skapats av den globala uppdelningen av arbete samt tekniska framsteg. Dahlsten menar att det i dessa tider är hög tid att stå upp för upplysningstidens värden och bekämpa fördomar, rasism, främlingsfientlighet, patriarkat och faktaresistens, oavsett varifrån de kommer.

Författare: Ulf Dahlsten

Utgiven: Maj 2018

GU-rapport 2018:1

ladda ner rapporten