Meny

Samtal om energi

Utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige
Samtal om energi

Vi står inför ett systemskifte – från fossila bränslen till ett förnyelsebart energisystem. Sverige tar nu ut riktningen för energisystemets utveckling bortom 2030, när den historiska energiöverenskommelsen ska konkretiseras och implementeras. Framtidens energi har en nyckelroll i att tackla klimatförändringarna, nå målet om att minska den globala uppvärmningen till en och en halv grad i COP21 avtalet och målen om klimat, miljö och hållbar energi i Agenda 2030.

Tankesmedjan Global Utmaning har under det gångna året genomfört en serie rundabordssamtal kring de utmaningar och möjligheter som energiframtiden kan innehålla, vilka har legat till grund för rapporten.

Författare: Arne Mogren

Utgiven: December 2016

GU-rapport 2016:6

ladda ner rapporten